newStuBtns

מאגר שיעורים מתוקשבים

שילוב המחשב והאינטרנט בהוראה ובלמידה


עבודות בחינוך

מחוייבות מדינת ישראל לשילוב ילדים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה:
הפער בין הצהרת הכוונות ליישוםמצגות בנושאים שונים
העבודות אינן עבודות אקדמיות אלא נעשו לתירגול בלבד

אישים
אדני ראש הממשלה
דוד בן גוריון
הרמב"ם
רש"י
בעלי חיים
כשרות בעלי חיים
זוחלים
הוראה וחינוך
הוראה בכתה הטרוגנית
הוראה בסביבת התלמיד
טכנולוגיה בחינוך
ליקויי למידה
מורים לתנ"ך
חגים
שבועות
סוכות
חנוכה
כללי
ביולוגיה של התא
בתי ספר מדגימים
האטום
האטום 2
הערכת מידע מהאינטרנט
הערכת תלמידים מקדמת
התא
התא 2
כוכבי לכת
מיהו אני 1
מצלמה ווידאו
סיבות המיחזור בישראל
עדים זוממים
פיגמליון
פעילות הלב
קליטת עליה
רדיואקטיביות
שמחה
תאוריית התהוות
תעתועי ראיה
תרומות ומעשרות
ציצית
מחשבים
SQL - פרק ה'
ארגון נתונים וקבצים
האלגברה הרציונלית
המודל ההיררכי
המודל הרציונלי
מודל הנתונים
מודל הרשת
מחשב כף יד
מסד הנתונים של מיקרוסופט
MSN Messenger
מתמטיקה
הפרבולה
טריגונומטריה
משפט פיתגורס
פיתגורס
רפואה
SCID - כשל חיסוני כרוני
סכיזופרניה