newStuBtns

טופס פניה לדיקן

ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכל נושא שהוא.
מלא\י את הטופס הבא
תשובת הדיקן תשלח לדוא"ל של הפונה.

* יש למלא את כל השדות

* שם:  
* דוא"ל:  
* מסלול לימודים:  

* נושא הפניה:
 
* פרטים: