newStuBtns


 

דבר משרד הדיקן

בימים האחרונים הצטרפתי לאסתי צוקרמן וביחד נפעיל את שירותי משרד דיקן הסטודנטים. אנו רואים את תפקידנו בהשפעה על האווירה הלימודית והחינוכית במוסד, על איכות החיים של הסטודנטים הלומדים בו, ועל שביעות רצונם מהלימודים במכללה.

מחויבותנו היא לסטודנטים אך מתוך ראיה של המערכת כולה.תפקידנו לסייע לסטודנט למצוא את שביל הזהב בין דרישות המערכת, נהליה וחוקיה, לבין צרכיו האישיים. אנו נשתדל לפסוע בין שני השבילים המגשרים בין הדרישות הפורמאליות לבין שביל צרכי הסטודנט וביחד עמכם נמצא את הצומת בה משתלבים השבילים אל דרך ההצלחה.


כדיקן הסטודנטים נשתדל לטפל בתחומים הבאים:

טיפול אישי בסטודנטים על מכלול הצרכים הן במישור האישי והן בסיוע בעמידה במחויבות הלימודית.

נעשה מאמצים ככל יכולתנו להפוך את הקמפוס לבית נעים המשרה אווירה ביתית וחמה.

נקיים קשר עם אגודת הסטודנטים ונטפל בבקשות של האגודה מול הנהלת המכללה.


תוכלו לפנות אלינו בתחומים הבאים:

גישור בין מרצה להנהלת המוסד או אחד מן המרצים.

לצורכי שיחה והכוונה בהתלבטות על מסלול הלימודים

למעקב אחר סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ובניית דרכי הערכה ייחודית לצורכי הסטודנט בשיתוף הנהלת המכללה ומרצה הקורס.

להצעות לשיפורים בקמפוסים.

לסיוע בהגשת ולת"ם ובעזרה בהשלמת החומר לאחר שירות המילואים (בסיוע אגודת הסטודנטים).
נשמח שלא נגיע לטיפול בתחומים הבאים אך מחויבותנו היא לטפל גם בתחומים הבאים:

1. ועדת משמעת
2. תלונות על הטרדות מיניות (אסתי).

כמו כן נהיה אחראים על הליך בחירת סטודנטים מצטיינים, איתור מלגות וארגון הטקסים במכללה.
הפנייה להלוואה מותנית ויצירת קשר עם פרויקט פר"ח.

נשמח אם תפנו בהצעות חדשות, רעיונות מקוריים ורעננים לטובת כל ציבור הסטודנטים, המורים והעובדים.

כדיקן הסטודנטים אני רואה חשיבות רבה בדו-שיח מתמיד בינינו ובלהוות "כתובת" בכל מה שקשור בלימודים או בחיים האישיים שלכם המשפיע על תפקודכן ותפקודכם האקדמי במהלך הלימודים במכללה.


בברכה חמה
ישי רוזנברג
דיקן הסטודנטים