אתר הנצחה לבוגרי המכללה ומוריה
הרוגי מלחמות ישראל ופעולות טרור
מנחם פריבס - בן חיים יהודה ומוסיה. נולד בפולין בב' מרחשוון תרפ"ב. נספה בעת פיזור הפגנה בירושלים בכ"ב אדר א' ת"ש.
דף הנצחה

אשר בנזימן - בן צבי וחיה רחל.נולד בירושלים בי' תמוז תרפ"ב. נפל בהתקפה על בניין הבולשת הבריטית בירושלים בכ"ט אדר תש"ד.
דף הנצחה

שמואל גולדברג - בן יעקב ושפרה. נולד בירושלים בי"ג ניסן תר"פ. נפל בירושלים במלחמת השחרור בי"ד אייר תש"ח.
דף הנצחה

שמחה וינוגרד - בן חיים ויהודית. נולד בירושלים בכ"ה תשרי תרפ"ח. נפל בירושלים במלחמת השחרור בי"א אייר תש"ח.
דף הנצחה

אליהו אדלר - בן אהרון ונחמה. נולד בירושלים בכ"ג תשרי תרצ"א. נפל בקרב על יחיעם בט' שבט תש"ח.
דף הנצחה

יששכר חבר (טכואר) - בן אלכסנדר ויטכן. נולד בנירנברג בי' תמוז תרפ"ה. נפל בקרב האחרון על כפר-עציון בד' אייר תש"ח.
דף הנצחה

דוד צוובנר - בן הרב אברהם חיים וחסיה לאה שאג. נולד בירושלים בז' סיון תרפ"ב. נפל במחלקת הל"ה בדרך לגוש-עציון בה' שבט תש"ח.
דף הנצחה

יוסף חיים יעקובס - בן אברהם ומרים. נולד בברלין בז' אב תרפ"ח. נפל בירושלים במלחמת השחרור בה' תמוז תש"ח.
דף הנצחה

אליעזר עמראני - בן שמעון וחממה. נולד בירושלים בז' אב תרפ"ו. נפל בירושלים במלחמת השחרור בי"א אייר תש"ח.
דף הנצחה

משה מזרחי - בן יעקב עובדיה ושמחה. נולד בירושלים בד' ניסן תרצ"א. נפל במערכה על העיר העתיקה בירושלים בי"א אייר תש"ח.
דף הנצחה

פרופ' א יוסף בונאבנטורה - בן ארלנדו משה ואמא פאנו. נולד בפיזה איטליה בכ"ג כסלו תרנ"ב. נפל בהתקפה על שיירה להר הצופים בד' ניסן תש"ח.
דף הנצחה

ד"ר מנחם בנימין קלאר - בן שלמה ושרה. נולד בהלינדיה רומניה בי' שבט תרס"א. נפל בהתקפה על השיירה להר הצופים בד' ניסן תש"ח.
דף הנצחה

יחיאל יוכלמן - בן שמעון ואסתר. נולד בריגה לטביה בכ"ג טבת תרפ"א. נפל בקרב על כפר עציון בד' אייר תש"ח.
דף הנצחה

אשר בן אריה - בן זאב יהודה ורבקה. נולד בתל-אביב בי"ט ניסן תרפ"ו. נפצע קשה בקרב על כפר עאנה נבל"ע בי"ז מרחשוון תשי"ב.

שמעון שלמה שלם - בן שמואל רפאל וחווה. נולד בירושלים בג' ניסן תרפ"ט. נפל בעת שירותו הצבאי בכ"ב אב תשכ"ד.
דף הנצחה

חיים חדד - בן יוסף חי ושרה. נולד בתוניס בתש"ה. נפל בתעלת סואץ במהלך מלחמת ההתשה בב' אייר תשכ"ט.
דף הנצחה

אברהם הרוש - בן יצחק ועליזה. נולד באלכסנדריה בתש"ח. נפטר ממחלה קשה במהלך מלחמת ההתשה בכ"ח כסלו תש"ל.
דף הנצחה

שלמה לוי - בן לוי וסעידה נולד בתימן בתש"ט. נפל בסיני במלחמת יום-כיפור בכ' תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

נדיב מרדכי - בן סלח וחסינה. נולד בירושלים בי"ג תמוז תשי"ב. נפל בתעלת סואץ במלחמת יום - כיפור בי"א תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

אריה סרור - בן פרץ ושושנה. נולד בגיבלי תוניסיה בז' כסלו תשי"ב. נפל בסיני במלחמת יום-כיפור בי"ח תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

מיכאל גבאי - בן שלום ורחל. נולד במרוקו בתש"ט. נפל ברמת הגולן במלחמת יום -כיפור בי"ד תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

צבי עטיה - בן יהושע ועדינה. נולד במושב שרשרת בכ"ד אלול תש"י. נפל בפאיד במלחמת יום-כיפור בכ"ד תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

מנשה גבאי - בן חיאבי ושמחה. נולד בירושלים בי"ד אדא א' תשי"א. נפל בסואץ במלחמת יום-כיפור בכ"ח תשרי תשל"ד.
דף הנצחה

אבנר חורי - בן יעקב ויהודית. נולד בג'רבה בא' כסלו תשט"ז. נספה בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי בה' סיון תשל"ו.
דף הנצחה

יאיר לנדאו - בן יחזקאל יעקב וחיה רחל. נולד בבולטימור בי"ז סיון תשי"ט. נפל במלחמת שלום הגליל בכ' סיון תשמ"ב.
דף הנצחה

נסים שמע - בן שלום ויונה. נולד בפרדסיה בכ' טבת תשט"ז. נספה בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי בח' כסלו תשמ"ג.
דף הנצחה

גלעד ישראל - בן רוני וצביה. נולד בחדרה בח' שבט תשכ"ז. נספה בתאונת דרכים במהלך לימודיו כעתודאי בכ"ג מרחשוון תשמ"ז.
דף הנצחה

דוד דניאלי - בן רבי ומרים. נולד בטהרן בתש"ך. נפל במשואה בקעת הירדן בכ"ז מרחשוון תשמ"ט.
דף הנצחה

אורי מגידיש - בן עמוס ותורכיה. נולד בי"ד שבט תשי"ד. נרצח ע"י מחבלים ביישוב גן-אור בט"ו אדר תשנ"ג.
דף הנצחה

הרב בנימין הרלינג - בן יהושע ורחל. נולד ברומניה בכ"ד אדר תרצ"ו. נרצח במהלך טיול בהר עיבל בכ' תשרי תשס"א.
דף הנצחה

שרה לישה - בת בנימין ואסתר. נולדה בישראל בכ' שבט תשי"ט. נרצחה מיריות על רכבה בדרך מבית-ספר לביתה בט"ו מרחשוון תשס"א.
דף הנצחה

הרב הלל ליברמן - בן זבולון וברכה. נולד בישראל בכ"ד אייר תשכ"ז. נרצח בדרכו להגנת קבר יוסף בח' תשרי תשס"א.
דף הנצחה

הרב יעקב יוסף דיקשטיין - בן שלמה ושולה. נולד בתל-אביב בכ"ג מרחשוון תשי"ז. נרצח ע"י מחבלים בהר חברון בי"ז אב תשס"ב.
דף הנצחה

מיכאל סיטבון - בן אילן ולינדה. נולד בצרפת בי"ג אלול תשל"ח. נפל בקרב עם מחבלים בעמק בית-שאן בי' טבת תשס"ב.
דף הנצחה

שלום הר-מלך - בן משה וציפורה. נולד בישראל בי"ב תשרי תשל"ט. נרצח מיריות מחבלים על רכבו בא' אלול תשס"ג
דף הנצחהלתגובות הצעות הערות ועוד לחצו כאן