סגור חלון
ביוגרפיות מקובצות
http://www.tau.ac.il/~joseph/ethics/links.html

אפלטון
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_01.htm

אריסטו
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_01.htm

בודין
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_5.htm

הובס ולוק
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_6.htm

מונטסקייה
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_7.htm

מיקאוולי
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_3.htm

סרן קירקגור
http://construct.haifa.ac.il/~lahavr/mabatal/kierkeg.htm

ברוך שפינוזה
http://www.oranim.ac.il/Shner/Spinoza/Historical%20Background.htm
סגור חלון