סגור חלון
כללי
http://www.jewishhistory.huji.ac.il/indexheb.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/kishurim.htm
http://school.sapir.ac.il/h_school/hss/history/kishurim.htm
http://www.historychannel.co.il
/site/page.asp?topic_id=28&page_id=169&page_title=קישורים%20חיוניים
http://k4school.homeip.net/site/history/recommended.html
http://www.daat.ac.il/daat/history/history.htm
http://toldot.cet.ac.il/

אינטלקטואלים ויהודים
http://www.tau.ac.il/~algazi/amos
/Knowledge_Salvation--trn.doc

אטלס היסטורי
http://lib.cet.ac.il/pages/atlas.asp

אנטישמיות
http://index.ort.org.il/?Cat_Code=671478050
http://www.amit.org.il/learning/history/judaandnazi.doc
http://www.israjung.co.il/michaneuman.htm
http://tinyurl.com/7e5w6
http://www.snunit.k12.il/seder/anti/
http://www.antisemitism.org.il/
frontend/hebrew/index.htm
http://www.isralive.co.il
/hebrew/hebindex.htm
http://icj.huji.ac.il/archives_h_sicsa.asp
http://herzl.haifa.ac.il/anti.doc
http://tinyurl.com/bvg7z
http://www.daat.ac.il
/daat/history/antishemiyut.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5459
http://www.oranim.ac.il/Docs/Sinat.htm
http://tinyurl.com/nrsc3
http://tinyurl.com/fvwno

ארגון החיילים המשוחררים
http://www.veterans.org.il/?p=36

בית שני
http://www.aviv.org.il/history/

גזירות ת"ח-ת"ט
http://tinyurl.com/qduoe

היסטוריה של תרבות ישראל
http://www.cet.ac.il/mivhar/

חשמונאים
http://tinyurl.com/yvdxq6
http://tinyurl.com/2jn4kn
http://mkm-haifa.co.il/schools/
yavnieli/limudim/history/yavan5.htm

טקסטים קדומים
http://maagar.openu.ac.il/opus
/bin/en.jsp?enZone=Links5846

יהודי אירופה
http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/default.asp

יהודי גרמניה בימי הביניים
http://cms.education.gov.il/nr/
rdonlyres/1742d125-36c5-40ca-ad92-3
e3a7fc8c183/16429/159.pdf

יהודים באוניברסיטת היידלברג
http://www.tphys.uni-heidelberg.de/Ausstellung/home.html

כתות בישראל
http://www.edulink.co.il/catlinksisrael.asp?category_id=351

מגילות הגנוזות
http://tinyurl.com/an2zs
http://tinyurl.com/bj8et
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4301
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5426&id=5
http://www.snunit.k12.il
/heb_journals/katedra/61003.html
http://lib.haifa.ac.il
/www/mesila/dead_sea/scrolls.html
http://tinyurl.com/b4mxc
http://www.notes.co.il/eshed/3144.asp
http://www.imj.org.il/heb/shrine/scrollsondisplay.html
http://orion.mscc.huji.ac.il/
http://www.ibiblio.org/expo
/deadsea.scrolls.exhibit/intro.html

משפט דרייפוס
http://tinyurl.com/y8ly2f
http://tinyurl.com/yfmnlu

עשרת השבטים
http://www.tapuz.co.il/blog
/viewEntry.asp?EntryId=507128

מפמ"ר תולדות עם ישראל
http://www.daat.ac.il/daat/
minhal/mafmar5.htm

עלילות הדם בתולדות ישראל
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3441
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet
/mahanaim/pesah/alilat.htm

שבתאות - נתן העזתי
http://tinyurl.com/o5mnc
http://tinyurl.com/p8xpc

שבתאות - שבתאי צבי
http://tinyurl.com/86pj9
http://salant.co.il/zvi/index_fla.html
http://www.haayal.co.il/story.php3
?id=1531&NewOnly=2
http://tinyurl.com/7v3o2
http://tinyurl.com/evd95
http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/gaon.doc
http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/nftl.doc
http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/tsidqat.doc
http://www.jewish-studies.info/new-thoughts.htm

תאריכון היסטוריה יהודית
http://www.arachim.co.il/Gene/Articles.asp?CategoryID=3
סגור חלון