סגור חלון

היסטוריית המיחשוב והאינטרנט
http://www2.eitan.ac.il/comphistory/

המחשב והאדם
http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/monarb.htm

ניקוד במחשב
http://web.macam98.ac.il/~roniv/
http://www.snopi.com/ptp/ptp.asp
http://benyehuda.org/h_nikud.html
http://www26.brinkster.com/yovalr/
internet/vkeyboard/hebrew.htm

פסיכולוגיה ומחשבים
http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/saar1.html

קיצורי דרך במקלדת
http://www.guides.co.il/download.php?guide=136
http://www.edu-negev.gov.il/mad/shlomima/tip01.html
http://www.bsh.co.il/ShowArticle2.asp?ArticleId=1584&CategoryId=23
http://www.biu.ac.il/Computing/
meyda/jun_2003/nurit.shtml

תורה ומחשבים
http://www.biu.ac.il/jh/machon/magal12/goldring98.htm
סגור חלון