סגור חלון

וואלה
http://community.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/index&forum_id=1567&cat_id=317

נענע
http://forums.nana.co.il/forum.asp?id=2010

תפוז
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=344

ynet
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-1721-9752,00.html

mp3
http://www.mp3music.co.il/Forum_messages.asp?id=2
סגור חלון