סגור חלון

ביוגרפיות מקובצות
http://www.tau.ac.il/~joseph/ethics/links.html

אפלטון
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_01.htm
http://www.yediothsfarim.co.il
/author1.asp?aID=1094
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=13
http://tinyurl.com/9qejd
http://gifted.cet.ac.il/gifted
/skira/crystals/plato.asp

אפלטון - האפולוגיה
http://www.e-mago.co.il/Editor
/philosophy-623.htm

אפלטון - המדינאי
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-2286.htm

אפלטון – משל המערה
http://www.notes.co.il/tomer/49592.asp

אפלטון - הסופיסט
http://tinyurl.com/3xalwp
http://tinyurl.com/23slyo

אפלטון - פוליטיאה
http://tinyurl.com/bxfm9

אפלטון - פידון
http://tinyurl.com/k7fb3
http://tinyurl.com/p2d5k
http://tinyurl.com/z5uua
http://www.e-mago.co.il
/Editor/philosophy-1224.htm

אפלטון-פרמנידס
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-3512.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-3546.htm

אפלטון - קראטילוס
http://tinyurl.com/t6tog
http://tinyurl.com/y2alek
http://tinyurl.com/yrxu77
http://tinyurl.com/ysjgny

אפלטון - קריטון
http://tinyurl.com/daovt

אפלטון - תאיטיטוס
http://www.e-mago.co.il/Editor
/philosophy-480.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-1951.htm
http://tinyurl.com/2blmwl
http://tinyurl.com/yqdtjl

אריסטו
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_01.htm
http://tinyurl.com/7mdl9
http://tinyurl.com/9kwyj
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16
http://tinyurl.com/eyseo
http://gifted.cet.ac.il/gifted/skira/crystals/aristo.asp
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/aristoold.html
http://www.daat.ac.il/daat
/history/dmuyot/aristo-2.htm

בודין
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_5.htm

ז`אן בודריאר
http://www.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp?EntryId=928116

רנה דקארט
http://tinyurl.com/yshmga
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-1872.htm

ז'אק דרידה
http://tinyurl.com/9gulm
http://www.kivunim.org.il/article.asp?id=13
http://tinyurl.com/dp2ga
http://tinyurl.com/dagyq

הובס ולוק
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_6.htm

בני לוי
http://www.notes.co.il/uripaz/14145.asp

מונטסקייה
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_7.htm

מיקאוולי
http://www.yosh.ac.il/rafaeli/sci/1_3.htm

סוקרטס
http://tinyurl.com/co346
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=2197
http://www.e-mago.co.il/Editor
/article2.php?id=16

מישל פוקו
http://tinyurl.com/7eqfk
http://tinyurl.com/rhpon
http://tinyurl.com/yhur9g
http://tinyurl.com/32rl6x
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-2417.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-2436.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/edu-2584.htm

פרוטגורס
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3354

פרמנידס
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3355
http://tinyurl.com/dl3n9

עמנואל קאנט
http://tinyurl.com/9o72u

סרן קירקגור
http://construct.haifa.ac.il/~lahavr/mabatal/kierkeg.htm

ברוך שפינוזה
http://www.oranim.ac.il/Shner/Spinoza
/Historical%20Background.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor
/article.php?index=199
http://www.e-mago.co.il/Editor
/article.php?index=131
http://tinyurl.com/e3sk7

תלס
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3394
http://tinyurl.com/e2n4q
סגור חלון