סגור חלון

אמצעי שכנוע בסופרמרקט
http://www.nrg.co.il/online/16/ART/859/795.html

המדריך למועמד הפוליטי
http://tinyurl.com/6c83mru

מועדון הדייביט הרצליה
http://www.ntt.co.il/sites/debate/

נאומים
http://www.haayal.co.il/story_2127
http://www.yossi-alfi.co.il/Page14711.asp
http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u
/ShowMessage-eng.asp?LangCode=Heb&ID=2882831

נאומים מפורסמים
http://tinyurl.com/6dbzchv
http://tinyurl.com/mj5t9
http://tinyurl.com/deyh7
http://tinyurl.com/oq42s
http://tinyurl.com/pm9vt
http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/PMSpeaks/
http://netanyahu.org/eqeqqrggq20.html
http://netanyahu.org/eqvgeqqrggq2.html
http://www.aha.ru/~mausoleu/speaken2.htm

פסיכולוגיה חברתית
http://ick.macam.ac.il/ic/ss/socpsy/att1b.htm

רטוריקה ושכנוע
http://www.haderech.co.il/persuade.html
http://www.yanivzaid.com/
http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u
/ShowMessage-eng.asp?LangCode=Heb&ID=2898588
http://www.guyariv.info/

שפת גוף ותדמית
http://www.hinuch.co.il/articles3.asp
http://planet.nana.co.il/aya32/bodylanguage.html
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/013044.html
http://skills.co.il
http://www.tadmit4u.net/bodylanguage-isra.html
http://tinyurl.com/7ojd4
http://www.ors.co.il/Content.aspx?id=124
http://planet.nana.co.il/aya32
http://www.sfatguf.co.il/
http://tinyurl.com/8zv37
http://www.eranron.co.il/1.ppt#1

תעמולה
http://tinyurl.com/5jnm5g

תפילת שלמה רטוריקה והשפעתה
http://www.mkm-haifa.co.il/schools
/ironig/tanach/shlomo_retorik.doc
סגור חלון