סגור חלון
ארון הספרים היהודי
http://tinyurl.com/3365rpu

ספרי קודש עתיקים
http://www.hebrewbooks.org

ספריו של ר' יוסף קארו
http://www.daat.ac.il/daat/ kitveyet/mahanaim/shulhan/ben-menahem.htm

ספריית חב"ד מידע על ספרי קודש
http://www.chabadlibrary.org

שערי ספרים עתיקים
http://ybz.org.il/?SubjectID=27

שרי האלף - הוספות והשלמות
http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/1-2002/Emanuel.doc
סגור חלון