סגור חלון
    אמי"ת
    http://www.amit.org.il/parasha/index.htm
   
ארץ חמדה
    http://www.tora.co.il/parasha/erez_hemda/index.htm
   
בית אל
    http://www.yeshiva.org.il/index.asp
   
בר אילן
    http://www.biu.ac.il/JH/Parasha
   
הרב אביחי קצין
    http://www.reshit.org.il/reshit/
   
הרב מרדכי אליהו
    http://pardes.jerusalem.muni.il/mainpage/parasha/pr.htm
   
הרב מוטי אלון
    http://www.kerenyishai.org/
   
בנצי אדורם \ הרב דב אליעזרוב
    http://www.webadmin.co.il/clients/tora/
   
הרב נריה
    http://www.tora.co.il/parasha/ner_lmaor/index.htm
   
הרב מנחם ליבטאג
    http://www.tanach.org/hebarch.htm
   
הרב קוק
    http://www.kipa.co.il/merkaz/sif_maamarim.asp
   
הצופה
    http://www.hazofe.co.il/web/mador.asp?
Modul=24&kod=140&kod_gilon=450
   
וורטים
    http://www.divrei-tora.com/parashot.asp
   
חב"ד
    http://habad.org.il/ParashotArticles/Item.asp?CategoryID=78
   
כיפה
    http://www.kipa.co.il/magazine/main.asp?cat=2
   
כרם ביבנה
    http://www.kby.org.il/chochmat-yavne/
parashat%20asavua/tochen-pash.htm
   
מוסדות המעיין
    http://www.torah.net/heb/parsha/index.htm
   
מכללת אורות
    http://tinyurl.com/74gqm
   
מעט מן האור
    http://www.tora.co.il/parasha/meat.htm
   
מעלות
    http://www.yesmalot.co.il/maagar/maagar.html
   
משרד המשפטים
    http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/ParashotShavua/Keys.htm
   
מתן
    http://www.matan.org.il/ivrit/oll/parsha.html
   
נהורא
    http://tinyurl.com/345gsg
   
נחמה ליבוביץ
    http://www.jajz-ed.org.il/torani/hebgilion/index.html
   
עוז ושלום
    http://www.netivot-shalom.org.il/parsha.php
   
עוד יוסף חי
    http://www.tora.co.il/parasha/lehava/index.htm
   
קולות
    http://kolot.info/publications/weekly_issue/
   
שבת בשבתו
    http://www.zomet.org.il/?CategoryID=160
   
שמחה רז
    http://www.kkl.org.il/kkl/hebrew/nosim_ikaryim/
mekorot_bayaadut/parashat_shavuha_lefi_simcha_raz_5761/
   
שילה
    http://www.yshilo.co.il/
   
קולך
    http://www.kolech.org/alon.php
   
שונות
    http://yaadut.tripod.com
סגור חלון