newLibBtns
הספרייה מציעה לסטודנטים וסגל המכללה שירות יעץ דרך האינטרנט.
השירות ניתן ללא תשלום והוא כולל:
                           
  • איתור ספרים הנמצאים בספריה בנושא המבוקש.
  • רשימת מאמרים מכתבי עת [ע"פ מאגר אוניברסיטת חיפה] בנושא המבוקש.
לקבלת השירות יש למלא את הטופס הבא:
תוצאות החיפוש ישלחו לדואר האלקטרוני של הפונה תוך 3 ימי עבודה.

שם מלא:  
דוא"ל:  
מעמד הפונה:
(מורה/סטודנט/סגל)
 
בקשה לחיפוש: