מאגר מילו"א, משאבי לשון ואוריינות

 

Repository of Writing & Language Education Resources (ROWLER)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

בשערי המאגר

 

מאגר זה  כשמו כן הוא: הוא נועד לשמש מאגר של משאבי לשון ואוריינות (ר"ת: מילו"א) לתועלת מורי המורים ותלמידיהם, חוקרים ומורים.*

 

המאגר, המהווה יחידה בתוך המרכז ללימודי הטקסט במכללת ליפשיץ, משקף עבודת איסוף וכתיבה, עיבוד ועריכה במשך שנים ארוכות של הוראה ומחקר, כתיבה ופרסום. חלקם של חומרי הלימוד והעיון נבחנו באבן הבוחן של קורסים במסגרות פורמליות, כמו הכשרה והשתלמויות, ואף הוצגו בכנסים מדעיים ופורסמו בכתבי עת מקצועיים; חלק אחר של המאגר בא מריכוז משאבים שהוצגו בעבר במרכז הכתיבה "עלי רשת",* ויש מהם  שנוצרו כיצירת שעה במענה לשאלותיהם של סטודנטים ותהיותיהם. רבים מקבצים אלה עברו עריכה מחודשת והתאמה לדרישות הלימודיות של ימינו.

 

המדור העיקרי של המאגר הוא ספרייה דיגיטלית בנושאים הנוגעים לידע הלשון והאוריינות, נושאים הנלמדים בסביבה הלימודית האקדמית, ובראש וראשונה הקריאה והכתיבה של טקסטים אקדמיים.

 

מתוך מודעות להטרוגניות הקיימת בכל חברה אנושית ובכל קהילת לימוד, מקיף המאגר מגוון של טקסטים ומטלות קריאה וכתיבה ברמות שונות, כדי לענות על צורכיהם של לומדים בעלי מוכנות שונה ורמת לימודים דיפרנציאלית.  ולא זו בלבד אלא שמאגר זה, כמוהו כמרכז כולו, נבנה ופותח לצורכי הכשרת המורים, לכן המאגר מכיל אי-פה אי-שם גם הערות דידקטיות המכוונות לדרך ההוראה של נושא זה או אחר, במכללה לחינוך וברמה בית-ספרית.

 

המאגר מתוכנן לשמש כלי דינמי הנתון בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות; הוא אמור להתחדש חדשות לבקרים ולקלוט רעיונות נוספים, גישות לימודיות מעודכנות וחומרי למידה עכשוויים שיש בהם משום עניין לכלל הציבור העוסק בחינוך הלשוני. התחדשותו המתמדת תלויה בראש וראשונה במשתמשי מאגר זה: ככל שיתרמו לנו מניסיונם ומרעיונותיהם, כן יוכלו הממונים על המשכיות המאגר לזַכות את המשתמשים בחומרים חדשים ובחידושים דידקטיים שיש בהם כדי לקדם את ההוראה בדרך לאוריינות הלשונית. לצורך זה יפעל ליד המאגר פורום דיונים, שבו יוכלו המשתמשים להעלות מהתלבטויותיהם ולשתף את כלל המשתמשים לחוות את דעתם על הראוי ועל המועיל שבחומרי הלמידה, כמו גם על הבעיות השונות הכרוכות בשימוש במאגר, הצעות ייעול ומשאלות להשלמת חומרים חסרים.

 

תודתי נתונה לכל אלה שתרמו למאגר זה. בראש ובראשונה אני מודה לד"ר לובה חרל"פ, ראש המרכז ללימודי הטקסט במכללת ליפשיץ, שביזמתה החליטה הנהלת המכללה, וד"ר יעקב הדני בראשה, לאמץ את מאגר מילו"א ולהעמיד לרשותנו אכסניה מכובדת זו. בכך הבטיחו את המשך קיום המאגר במקום הראוי לו ככלי שרת חשוב בשירות החינוך הלשוני. בזכות עבודתנו המחקרית המשותפת בעבר ובהווה ניכרות "טביעות  אצבעותיה" של לובה ברבים מהקבצים של המאגר, ואף בקישורים ובאזכורים של מאמרים, בין משותפים ובין נפרדים. תודתי שלוחה לעמיתיי, כותבי המאמרים והכתבות ומחברי התרגילים שתרמו מפרי עטם והעשירו את המאגר. ארוכה הרשימה ולא נוכל למנות במסגרת זו את שמותיהם, אך בכל זאת נודה לד"ר רותי בורשטיין, עורכת "חלקת לשון", שחלק נכבד מהחומרים מקורם בכתב-עת זה.

כמו כן מגיעה התודה למר יצחק בר-איתן ראש מערך התקשוב במכללה ולקודמו בתפקיד מר דני רמתי,

למר יורם סרוסי מבית התכנה "מכלול", לבני אלי שראל מנהל "פתרונות במולטימדיה",

למידענית של המכללה ומנהלת האתר גב' שלי פיקאר ולצוות הטכני של מכללת ליפשיץ שטרחו ושקדו על עיצובו של מאגר ידידותי ואסתטי זה.

עוד אודה לחברי הפורום של רכזי הלשון במכללות, שכמה מרעיונותיהם באו לכלל מימוש במאגר זה,

ולאחרונות חביבות: גב' אירנה בלנקי ממכללות וינגייט וסמינר הקיבוצים וד"ר רמה מנור ממכללת בית ברל, חברותיי בצוות ההקמה, אשר עמלו וטרחו במשך חודשים ללא לאות וברעיונותיהן היצירתיים היו לי לעזר רב. יעמדו כולם על הברכה.

 באיחולי הצלחה לכולנו,

                       ד"ר צבי שראל

 מנהל מאגר מילו"א משאבי לשון ואוריינות

 

*המאגר הנו לשירות הציבור, ואינו למטרות רווח.

 

**מרכז הכתיבה "עלי רשת"  הוקם על ידי מכון מופ"ת בשנת תשנ"ח, וחבריו היו ד"ר צבי שראל (מרכז), ד"ר לובה חרל"פ (מכללת ליפשיץ) וסיגל מושכל-עצמון (מכללת דוד ילין).

 

 

 

כיצד נשתמש במאגר (על עקרונות המיון של המאגר ועל אחדים ממאפייניו)

 

המאגר כשמו כן הוא: אסופת מאמרים או תקצירי מאמרים, רשימות ביבליוגרפיות וקישורים למרכזי אוריינות בארץ ובעולם הממוינים לפי נושאים והמייצגים שלבים שונים של הקריאה והכתיבה האקדמית ואף רמות שונות של תהליך זה. לפיכך כל אחד מהנושאים מהווה יחידה מודולרית, העומדת בפני עצמה, והמשתמש יוכל לבחור מבין המודולים את הדרוש לו. מודולים אלה עשויים להצטרף על פי בחירת המשתמש לכדי יחידת לימוד שלמה בדומה לחלקי התצרף (פאזל) המצטרפים לכדי תמונה שלמה.

 

רבים מהמסמכים השונים לוקטו ממרכזי כתיבה בעולם או מפרסומים אקדמיים ודידקטיים שהופיעו בעבר הרחוק והקרוב בכתבי עת מקומיים וזרים. מסמכים אלה מופיעים בתפריטי התיקיות בשמם המקורי, בעברית או בלועזית, ועם פתיחת הקובץ -  גם בראש המסמך עצמו. חלק מאלה שמקורם באתרים שמעבר לים מסומנים בראשי תיבות לועזיים  של מרכז הכתיבה, ולנוחות המשתמש ניתן למצוא את פירוק ראשי התיבות הללו ברשימה מרוכזת.

 

חלק מאותם מסמכים הלקוחים ממקורות זרים מופיעים במאגר כקובץ html. לא בכל מקרה יכול  המשתמש לחזור אל האתר המקורי של המסמך, אם משום שהאתר הפסיק את פעילותו ואם מסיבה טכנית אחרת. למרות זאת החלטנו להשאיר מסמכים אלה במאגר עקב תרומתם האפשרית  למשתמש   ברעיונות יצירתיים או דידקטיים.

 

יש ורק התקציר של מחקר או של מאמר הוא בהישג יד בתבניתו הדיגיטלית. במקרים אלה יוכל המשתמש המעוניין בכך לפנות אל המאמר המלא שכותרתו המלאה רשומה בדרך כלל בתחתית התקציר.

 

לחלק מחומרי הלמידה נוספו דוגמות של יישום  העקרונות המוצגים במסמכים שונים, הצעות לתרגילים, לפעילויות חקר  או מטלות אחרות  העשויות לבסס את העיון הראשון.

 

כארבע מאות מסמכים ("מסמכים" שם כולל לחומרי למידה מסוגים שונים ובהיקפים משתנים) שנאגרו במאגר זה אינם בגדר סוף-פסוק; המאגר  נועד להתפתח ולהתחדש בהתמדה.  וכיוון שתהליך הפקתם של כתבי עת וספרים בתבנית אלקטרונית הולך ומתעצם, סביר להניח שגם תהליך עיבויו של מאגר זה ילך ויתעצם משנה לשנה.

 

המאגר אקלקטי בתכניו, הטרוגני ברמותיו ומודולרי בנושאיו