מכללת ליפשיץ

המרכז ללימודי הטקסט

מאגר מילו"א, משאבי לשון ואוריינות

 

Repository of Writing & Language Education Resources (ROWLER)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

המאגר נועד לשמש פורטל של משאבי לשון ואוריינות (ר"ת: מילו"א) לתועלת מורי המורים והסטודנטים במכללות, לחוקרים ולמורים באקדמיה ובמערכת החינוך.*

 

המדור העיקרי של המאגר הוא ספרייה דיגיטלית בנושאים הנוגעים לידע הלשון והאוריינות שנאספו משך שנים רבות על ידי ד"ר צבי שראל. במאגר מגוון של טקסטים ומטלות קריאה וכתיבה ברמות שונות, כדי לענות על צרכיהם של לומדים בעלי מוכנות שונה ורמת לימודים דיפרנציאלית. המאגר שנבנה ופותח לצורכי הכשרת המורים, מכיל גם הערות דידקטיות המכוונות לדרך ההוראה של נושאים שונים.

 

המאגר מתוכנן לשמש כלי דינמי הנתון בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות; הוא אמור להתחדש ולקלוט רעיונות נוספים, גישות לימודיות מעודכנות וחומרי למידה עכשוויים שיש בהם משום עניין לכלל הציבור העוסק בחינוך הלשוני. ליד המאגר יפעל פורום דיונים (בהנהלת ד"ר שראל), שבו יוכלו המשתמשים לשתף את עמיתיהם בבעיות שונות, לחוות את דעותיהם על הראוי ועל המועיל שבחומרי הלמידה, ולהציע רעיונות לייעול השימוש במאגר ומשאלות להשלמת חומרים חסרים.

 

"המרכז ללימודי הטקסט" שב"מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש הרא"ם ליפשיץ בירושלים" שמח להעמיד כלי זה לשירותכם.

 

*המאגר הנו לשירות הציבור,  ללא כוונות רווח.

 

 

      בשערי המאגר              מצגת הדרכה               למאגר                                                                   פורום דיונים...