newLibBtns
Book Menu
ספרים חדשים בספריה
  ניסן-אייר תשע"א
לחיצה על הכותרת תציג את רשימת הספרים
יהדות

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

 

תשע"א

פרקי הלכה בלימוד הגמרא: ליקוט מתוך דברי הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

אלדר, אהרן

2010

מפטירין בנביא: עיונים בהפטרות ובדברי הנביאים

הסוכנות היהודית

ביטנר, עזריה

תשע"א

סיפורי יבנה: ביקור חולים וניחום אבלים

אוניברסיטת בר אילן

ביפוס, יעקב ישראל

תשע"א

ילקוט לקח טוב "אשרינו"

תשב"ר הרב

גינזבורג, יצחק

תשס"ח

יין משמח: מסתורי חתונה ונישואין

גל עיני

גרוסמן, אברהם

תשע"א

והוא ימשול בך? האישה במשנתם של חכמי ישראל בימי הביניים

מרכז זלמן שז"ר

הברמן, אברהם מאיר

תשע"א

תלמוד מאיר: קובץ מאמרים

מרכז זלמן שז"ר

הנמן, אביגדור

תשס"ח

משלי ספר הבהיר: לשון או תמונה

 

הנסל, ז'ורז'

2010

חקירות תלמודיות

כנרת זמורה ביתן דביר

הרוי, זאב

תש"ע

ר' חסדאי קרשקש

מרכז זלמן שז"ר

חלמיש, משה

תשע"א

משה אבי הנביאים: דמותו בראי ההגות לדורותיה

בר-אילן

יסיף, עלי

2011

אגדת צפת: חיים ופנטסיה  בעיר המקובלים

אוניברסיטת חיפה. משכל

יעקבסון, יחזקאל

תשע"א

אשיחה: שיחות על פרשיות השבוע

משעול

יפת, שרה

תשע"א

'ליישב פשוטו של מקרא': אסופת מחקרים בפרשנות המקרא

מוסד ביאליק, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית. האגף לתכנון ולפיתוח תכנית לימודים

תשע"א

חלונות חג במחשבת ישראל

משרד החינוך

לנדי, יהודה

תשע"א

ויהי בימי: האימפריה הפרסית: מגילת אסתר ממבט היסטורי, ארכיאולוגי וגיאוגרפי

פלדהיים

נחמני, משה

תשע"א

העולם יש לו לב: מפגשים עם רבי נחמן מברסלב

ידיעות אחרונות. ספרי חמד

סברן ג'ורג'

2010

ויפגע במקום: הסיפור התיאופני במקרא

הקיבוץ המאוחד

סגל, אברהם

תשע"א

ועל דרך העבודה: פרקים במשנת הקבלה והחסידות של רבי צבי הירש מזידיטשוב

ר. מס

סולוביצ'יק, יוסף דב

2011

איש על העדה: מבחר איגרות, ראיונות והצהרות

ידיעות אחרונות, ספרי חמד

עטר, חיים בן

תשס"ז

מאור החיים: דרשות על התורה ומאמרי רז"ל

 

ענברי, שאול

תש"ע

נגישות למקום: שו"ת בענייני מוגבלויות

משלבים

פוקס, שלמה

תש"ס

חינוך יהודי והמשכיות יהודית: סיכויים ומגבלות

קרן מנדל

קוק, אברהם יצחק הכהן

תשע"א

טללי אורות: מסע אל ההיגיון הפנימי של עולם המצוות

מכון בניין התורה

קוק, צבי יהודה הכהן

תשע"א

מאורות הרצי"ה: שיחות הרב צבי יהודה על פרשיות השבוע והמועדים

מכללת אורות ישראל

קנרפוגל, אפרים

תשע"א

סוד, מאגיה ופרישות במשנתם של בעלי התוספות

מרכז זלמן שז"ר

קפלן, מרדכי מנחם

2011

יהדות דינמית: מבחר מכתביו של מרדכי מ. קפלן

ידיעות אחרונות. ספרי חמד

קרנץ, יעקב

תשע"א

ספר אהל יעקב: על התורה

 

רוזן, ישראל

תשע"א

'ואוהב גר': אור על הגיור בישראל

מכון צומת

רוזנק, אבינעם

תשע"א

רב בעולם החדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית

מכון ון-ליר, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מטגנס

ריך, רחל

תשע"א

ביודעין ובלא יודעין: על ידיעה ועל אי-ידיעה בסיפור המקראי

תבונות

שביט, יעקב

תשע"א

"האל המדעי": מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19 - בין ידע ותמונת יקום חדשה

הקיבוץ המאוחד

שוב, שרה

תשע"א

מעל מישור החולין: עיון בחגי ישראל ובמועדיו

מכון מופ"ת

שנהר-אלרעי, עליזה

תשע"א

אהובות ושנאות: נשים במקרא, במדרש ובספרות העברית החדשה

פרדס

שפר, פטר

2010

יודופוביה: גישות כלפי היהודים בעולם העתיק

הקיבוץ המאוחד

טבע ומדע

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

Robb, Laurence

2011

Introduction to Ore-Forming Processes

Blackwell

גלעד, בתיה

תשס"ג

כימיה בקו הבריאות

האוניברסיטה העברית בירושלים

חינוך
     

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

 

תשע"א

חינוך ודת: סמכות ואוטונומיה

סכוליון, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

אבישר, גלעדה

2011

שילובים: מערכות חינוך וחברה

אחוה

אופלטקה, יזהר

תשע"א

יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי

פרדס

ארצי, צבי

תשע"א

עבודת הגמר: תקנון והנחיות

מכללת ליפשיץ

גלעד, אתי

תשע"א

דיאלוג מגדרי בחינוך: בין תיאוריה למעשה

אחוה, משרד החינוך והתרבות

הנדריקס, הרויל

2009

הורות מודעת: מדריך להורים בשיטת האימגו

אחיאסף

 

ישראל. משרד החינוך המזכירות הפדגוגית. האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

תשע"א

היסטוריה: תכנית לימודים

משרד החינוך

כפיר, דרורה

תשע"א

חיפוש גורלי: החברה בישראל מחפשת מורים טובים

מכון מופ"ת

רימלד, ברנד

תש"ע

תסמונת הדיסלוגיקה: מדוע מליוני ילדים מוגדרים "היפראקטיביים" סובלים מהפרעות ריכוז, מבעיות למידה, מדוכאים, אגרסיביים, אינם מצייתים או אלימים-ומה אנחנו יכולים לעשות בנוגע לכך.

אח

שפירא, רינה

תשע"א

"מורה רנה אמרה שאנחנו יכולים": המסע שעשינו תלמידי ואני בשנות החמישים בדרך לישראל

כרמל

    

חברה וכלכלה
  

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

תובל-משיח, רבקה

תש"ע

מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות

מכון מופ"ת, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

גרזון, גל

תש"ס-תשס"ב

ליברליזם, קשרים, הקשרים, ביקורות [ספר אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

 

תשמ"ט-תשס"ז

לאומיות בחסד היחיד: ביוגרפיה אינטלקטואלית של היינריך פון קלייסט [משאב אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

נויברגר, בנימין

תשס"ה-תשס"ז

דמוקרטיות ודיקטטורות [ספר אלקטרוני

האוניברסיטה ההפתוחה

אורון, יאיר

תשס"ה-תשס"ח

ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס - היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם [משאב אלקטרוני]

האוניברסיטה ההפתוחה

הלינגר, משה

תש"ע

המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה: ספר זכרון לדניאל י' אלעזר

אוניברסיטת בר-אילן

שלג, יאיר

תשע"א

מעברי ישן ליהודי חדש: רנסנס היהדות בחברה הישראלית

המכון הישראלי לדמוקרטיה

שילה, מרגלית

תשע"א

מגדר בישראל: מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה

מכון בן גוריון

חסן, יוסף

2011

הדרוזים בין גיאוגרפיה וחברה: מבט מבפנים

אוניברסיטת חיפה, קתדרת חייקין לגאוגאסטרטגיה

גוז'נסקי, תמר

2009

בעד הנגד!: המפלגה הקומוניסטית הישראלית 2009-1919

קרן רוזה לוקסמבורג

בנש"ק, אביגדור

תשע"א

כפייתיות וחרדה על רקע דתי: מדריך לטיפול

ארון הספרים היהודי

הונוס-ווב, לארה

תשע"א

הפרעת קשב בקרב מבוגרים: כיצד לשנות את הבעייתיות ולהיבנות על תחומי החוזק

אח

לשון וספרות

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

חרל"פ, לובה רחל

תשע"א

ילקוט הלשון למכללות לחינוך: מבחר מאמרים בעברית החדשה ובהוראת הלשון

מכון מופ"ת

תקשורת
 

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

פישר, ערן

2011

קפיטליזם בעידן התקשורת הדיגיטלית: הכלכלה החדשה ושיח הטכנולוגיה

רסלינג

קלטות וDVD

שנה

כותר

1987

בלוז לחופש הגדול

1995

הרי את

2004

האושפיזין

2004

שבע ברכות

2005

בית 103

2008

שבעה

2008

ואלס עם באשיר

2010

פעם הייתי

2011

סרטונים לעבודה חינוכית

מתמטיקה ומחשבים

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

לוין, אלי

תשס"ט

מבוא לאנליזה פונקציונלית [ספר אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

היסטוריה וביוגרפיה

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

ארליך, חגי

2003-2009

המזרח התיכון בימינו [משאב אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

בר-און, יערה

תשע"א

"מכשפה יהודיה" בחצר מלך צרפת: משפטה של לאונורה גליגאי, 1617

כרמל

הולצמן, אבנר

תשע"א

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

מרכז זלמן שז"ר

וסרמן, הנרי

תש"ע

שייע: כתבי שחרות של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ורעייתו גרטה לבית וינר

כרמל

טקיטוס קורנליוס

תש"ע

דברי הימים

מוסד ביאליק, כרמל

טקיטוס קורנליוס

תש"ע

ספרי השנים

מוסד ביאליק, כרמל

כהן, בועז

תשע"א

הדורות הבאים - איככה ידעו: לידתו והתפתחותו של חקר השואה הישראלי

יד ושם

לבציון, נחמיה

תשנ"ח-תשס"ט

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת [ספר אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

ליברטל, קנט

תשס"ד-תשס"ט

איטליה הפשיסטית [משאב אלקטרוני]

האוניברסיטה הפתוחה

סטניסלבסקי, מיכאל

תש"ע

רצח בלבוב: פוליטיקה דת ואלימות

מרכז זלמן שז"ר

סימונסון, שלמה

תשע"א

בין הפטיש והסדן: תולדות היהודים בסיציליה

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

פורטל, אלעד

תשע"א

"זה היו"ם": עיון בתורתו ובמשנתו הציונית של הרב יוסף משאש זצ"ל

פר הקודש

פורת, דינה

תשע"א

קפה הבוקר בריח העשן: מפגשם של היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה

יד ושם, עם עובד

פינר, שמואל

תש"ע

שורשי החילון: מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה-18

מרכז זלמן שז"ר

קוליק, אלכסנדר

תש"ע

תולדות יהודי רוסיה: מימי קדם עד העת החדשה המוקדמת

מרכז זלמן שז"ר

רובינשטיין, יהושע

תשע"א

בסבך הנאמנות: קורות איליה ארנבורג ותקופתו

מוסד ביאליק

רוזנטל, שבתי דב

תשע"א

גאון ההוראה: פרקים בתולדות חייו קצות דרכיו והליכותיו בקודש של מרן הגאון האדיר... צבי פסח פראנק

מכון הרב פראנק, מפעל מורשת ירושלים

רוזנר, שמואל

2011

שטעטעל, בייגל, בייסבול: על מצבם הנורא והנפלא של יהודי אמריקה

כתר

רוסמן, משה

2010

היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-מודרני

הקיבוץ המאוחד

פסיכולוגיה ופילוסופיה

  

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

 

 

מעגלי נפש [כתב עת] רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי

 

בונשטיין, אודי

2011

העין הפנימית: התפתחות הסובייקטיביות של הילד

אוניברסיטת חיפה, ידיעות  ספרים

בלקברן, סימון

2011

לחשוב: מבוא חדש לפילוסופיה

ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות

הלפמן, יעקב

תשס"ו

חשיבה המצאתית שיטתית

משרד החינוך

עזר, חנה

תשע"א

"אני מרגיש לגמרי לבד בסיפור הזה": התמודדות צעירים בישראל עם מצבי לחץ ומצוקה

מכון מופ"ת

גיאוגרפיה וארץ ישראל

 

מחבר

שנה

כותר

הוצאה

שגב, מאירה

תשע"א

הפיתוח והתכנון המרחבי: ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

משרד החינוך והתרבות, מט"ח

    

**ספר חדש מאוסף הספריה
נא ללחוץ על הספר להגדלה