newLibBtns
 
 
אוסף ספרי לימוד יהודיים
מיסודו של
דב רפל ז"ל

לפני כמה שנים יזם הרב פרופ' דב רפל ז"ל – מחנך וחוקר וותיק בתחום החינוך היהודי -  פרוייקט ייחודי במינו: רישום ביבליוגראפי של ספרי הלימוד השונים אשר שימשו את החינוך היהודי מאז תחילת הדפוס עד מלחמת העולם הראשונה. עד מהרה התברר שאין מדובר ברשימה מצומצמת אלא במאות ספרים שנכתבו למען ילדי ישראל בארצות רבות בעולם. רשימה ביבליוגראפית זו הקדימה את הקמת אוסף ספרי לימוד יהודיים, המאפשר לחוקר ולכל מתעניין בתולדות החינוך היהודי "לגעת" בספר הישן ולהתרשם ממנו.

 
 

על האוסף

מהו ספר לימוד

תחומי דעתלתגובות הצעות הערות ועוד לחצו כאן