מינהל |תואר שני| תושב"ע | תנ"ך | גאוגרפיה | מדעי הטבע | תקשורת | מתמטיקה והוראת מדעי המחשב | מתמטיקה | חינוך | מדפי"ם | לימודי יסוד | ישיבת המאירי

מחלקה שם המרצה תפקיד דואר אלקטרוני טלפון במכללה
הנהלה
ד"ר יאיר ברקאי ראש המכללה yairb@macam.ac.il 02-5679543
הרב ד"ר יהודה ביטי ראש מינהל לומדים
וסגן ראש המכללה
bitty@macam.ac.il 02-5679541
ד"ר שרה גבעון ראש לימודי החינוך
ומרכזת מטו"ת
saragivon@yahoo.com 02-5320917
הרב שמואל זעפרני ראש ישיבת המאירי
וסגן ראש המכללה

4112600@gmail.com

02-6527950
ד"ר לובה ר' חרל"פ סגנית ראש המכללה ומשנה אקדמי luba@macam.ac.il 02-5320909
ד"ר דוד קורן  מרכז ההדרכה הפדגוגית davidko@macam.ac.il 02-5679522
ד"ר צוריאל ראשי ראש החוג לתקשורת
מרכז תכנית המצוינים
tsuriel@netvision.net.il 02-5320903
מר אשר רביב משנה מנהלי לראש המכללה raviv1@macam.ac.il 02-5679510

יו"ר העמותה מר שלמה בקיש    

ראשי חוגים
ובעלי תפקידים
מרכזיים
הרב ד"ר יהודה ביטי מרכז תכנית מצוינים bitty@macam.ac.il 02-5679541
ד"ר שרה גבעון ראש לימודי החינוך
ומרכזת מטו"ת
saragivon@yahoo.com שעות הקבלה : יום ג' 12:00–13:30 חדר לימודי החינוך, בקמפוס הגבעה
מר מאיר גרוס מנהל מפת"ח meirg@macam.ac.il 02-5320905
ד"ר יעקב הדני ראש המסלול לתואר שני haddani@macam.ac.il 02-5320910
ד"ר אגוזה וסרמן ראש היחידה להערכה ואיכות ההוראה וראש החוג למדעי המחשב egoza@macam.ac.il שעות הקבלה : יום א' 15:00–16:00 חדר מורים בקמפוס בהלל
ד"ר אליעזר חדד ראש החוג לתנ"ך eliezer.hadad@mail.huji.ac.il שעות הקבלה : יום ה 17:00-16:00 חדר מורים, בקמפוס הלל
הרב ד"ר אהרון אדלר ראש החוג לתושב"ע ahron@macam.ac.il שעות הקבלה : יום ה 11:00 –12:00 חדר מורים, בקמפוס הלל
ד"ר עזרא לוי ראש החוג למתמטיקה ezralevy80@013.net שעות הקבלה : יום א 10:00–12:00 חדר מורים, בקמפוס הלל
מר נחמיה מאיר מרכז המזכירות האקדמית - הלל neh1@macam.ac.il 02-5679557
גב' נחמה פרידמן מנהלת הספריה liflib@macam.ac.il 02-5679535
גב' אסתי צוקרמן סגנית דיקן הסטודנטים estizuc@gmail.com 02-5320900
ד"ר דוד קורן מרכז ההדרכה הפדגוגית davidko@macam.ac.il 02-5679522
ד"ר צביקה קנריק מרכז תחום העם היהודי tzvika@macam.ac.il 02-5320928
שעות הקבלה : יום ג  10:00–12:00 במשרדו בקמפוס הגבעה
ד"ר יוסף ראובני ראש החוג למדעי הטבע reuveni@macam.ac.il שעות הקבלה : יום ד 15:00 –15:30 חדר לימודי החינוך, בקמפוס הגבעה. יום ה 15:00 –15:30 חדר מורים, בקמפוס הלל
ד"ר צוריאל ראשי ראש החוג לתקשורת tsuriel@netvision.net.il שעות הקבלה : יום ב 11:00–13:00 במשרדו בקמפוס הגבעה
פרופ' יעקב רוזנברג מנהל יחידת המחקר judaismandhumanity@nana10.co.il 02-5679567
מר ישי רוזנברג דיקן הסטודנטים ומרכז סטאז' yishay@macam.ac.il 02-5320928
מר דניאל רמתי ראש תחום מחשבים daniel@macam.ac.il  הלל
02-5679536
גבעה
02-5320912
ד"ר יוסי שפנייר מ"מ ראש החוג לגיאוגרפיה Yossi_sp@netvision.net.il שעות הקבלה : יום ד 15:00–16:00 בסמסטר א: משרד המשנה האקדמי, בקמפוס הגבעה
בסמסטר ב: חדר מורים, בקמפוס הלל
הרב ד"ר אברהם שרייבר יחידת שיווק וגיוס avis@macam.ac.il 02-5679548

מים מדליו - ביטאון המכללה ד"ר לובה ר' חרל"פ יו"ר המערכת luba@macam.ac.il
מר יצחק בר איתן רכז מערכת bareitan@macam.ac.il
ד"ר יאיר ברקאי הכהן חבר המערכת yairbarkai@yahoo.com
פרופ' אברהם גרוסמן חבר המערכת
ד"ר יעקב הדני חבר המערכת haddani@macam.ac.il
ד"ר אברהם זלקין חבר המערכת  
פרופ' אפרים חזן חבר המערכת efraimh@macam.ac.il
פרופ' שמחה קוגוט חבר המערכת skogut@mscc.huji.ac.il
 

מחלקה שם המרצה דואר אלקטרוני
תואר שני ד"ר יעקב הדני - ראש המסלול לתואר שני haddani@macam.ac.il
הרב ד"ר אהרון אדלר - הגות ahron@macam.ac.il
ד"ר צביקה  ארצי - ניהול/ הגות zartzi@macam.ac.il
הרב ד"ר יהודה ביטי - הגות hagut-l@macam.ac.il
ד"ר דב גולדפלם  -ניהול/ הגות dovg@macam.ac.il
פרופ' חיים גזיאל  - ניהול
ד"ר אגוזה וסרמן - ניהול/ הגות egoza@macam.ac.il
ד"ר משה (מארק) וסרשטיין - ראש החוג לניהול wasser1@012.net.il
ד"ר רון וקס - הגות ronwacks@gmail.com
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - ניהול warhafi@neto.net.il
ד"ר לובה ר' חרל"פ - הגות luba@macam.ac.il
הרב ד"ר שלמה טולידאנו - הגות toledanoshlomo@gmail.com
ד"ר ראובן מאמו - ניהול/ הגות mamo@bezeqint.net
פרופ' יעקב רוזנברג  - הגות rojjo@hotmail.com
פרופ' יעקב רוס – ראש החוג להגות jross@post.tau.ac.il
ד"ר תמר רוס - הגות jross@post.tau.ac.il
הרב ד"ר אברהם שרייבר - הגות avis@macam.ac.il
ד"ר עמנואל תמיר - ניהול el.tamir@gmail.com

תושב"ע
הרב ד"ר אהרון אדלר - ראש החוג ahron@macam.ac.il
הרב מנחם בורשטין tova@puah.org.il
הרב ד"ר יהודה ביטי hagut-l@macam.ac.il
ד"ר חגי בן-ארצי ben-arzi@macam.ac.il
הרב דב ברגר berger1@macam.ac.il
מר מיכאל גרוס michaelgr@macam.ac.il
פרופ' דוד הנשקה henshke@mscc.huji.ac.il
ד"ר שרה ויינשטיין saraw@macam.ac.il
ד"ר רון וקס ronwacks@gmail.com
הרב ד"ר שלמה טולדנו  toledanoshlomo@gmail.com
הרב פרופ' מיכאל צבי נהוראי avtalya@hotmail.com
פרופ' יעקב רוזנברג rozenb@macam.ac.il
מר ישי רוזנברג yishay@macam.ac.il
הרב יוסף שמשי shimshi1@macam.ac.il
הרב ד"ר אברהם שרייבר avis@macam.ac.il

תנ"ך ד"ר אליעזר חדד - ראש החוג eliezer.hadad@mail.huji.ac.il
ד"ר ברוך אלסטר alsterb@macam.ac.il
הרב יוסף אנקור yosia@macam.ac.il
הרב שמחה אריאל ariels999@gmail.com
הרב מנחם בן-יצחק menahemb@macam.ac.il
הרב ד"ר תמיר גרנות tgranot@bezeqint.net
הרב דורי הנימן dorih@macam.ac.il
ד"ר רפאל זר rafaelzer@gmail.com
ד"ר לובה ר' חרל"פ luba@macam.ac.il
פרופ' חיים כהן chcohen10@hotmail.com
הרב אליהו מאלי eliyahumali@gmail.com
גב' צופיה ליפשיץ tsofial@macam.ac.il
ד"ר גרשון צין ngtzin@netvision.net.il
הרב טוביה קיל tuviakiel@gmail.com
הרב שמעון קליין kleinsh@012.net.il
מר יצחק קשאני kashany4@walla.com
מר ישי רוזנברג yishay@macam.ac.il

גאוגרפיה ד"ר יוסי שפנייר - מ"מ ראש החוג Yossi_sp@netvision.net.il
ד"ר ישי וינשטיין weinsty@mail.biu.ac.il
מר קובי אלון kobialon@walla.com
מר יאיר בן-ארי benari9@013.net
ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור jmdd@netvision.net.il
ד"ר נועה הייזלר - רובין noah.rubin@mail.huji.ac.il
גב' רונית לאוב ronit563@hotmail.com
גב' אילנה מאיר ilanania@013.net.il

מדעי הטבע ד"ר יוסף ראובני - ראש החוג reuveni@macam.ac.il
ד"ר יעל אוסטר osterfa@bezeqint.net
ד"ר עוז בן-יהודה ozby@macam.ac.il
הרב ד"ר דב ברגר berger1@macam.ac.il
מר גיל דוידוביץ gil_dag@walla.com
פרופ' מאיר דנינו meird@elisra.com
ד"ר רונית הכהן ronita@cc.huji.ac.il
ד"ר לאה ולנטינה לבריק  lealavr@yahoo.com
ד"ר ליבנת לופיאן livnat.lopian@gmail.com
ד"ר רחל לוץ rachel.lutz@mail.huji.ac.il
מר גלעד פילוסוף gilad1@macam.ac.il
גב' ברכה רוז'יצקי ruzitsky@macam.ac.il
מר מאיר שנייקוב - לבורנט vlme.lab@gmail.com

תקשורת ד"ר צוריאל ראשי - ראש החוג tsuriel@netvision.net.il
מר מאיר בן שחר meirbs@mscc.huji.ac.il
עו"ד אביעד בקשי aviadbak@gmail.com
מר אבי דודי dodia68@gmail.com
מר גד ליאור gadl@yedioth.co.il
גב' רבקה מלר rivka_meler@walla.co.il
גב' נעמה מרינברג naama25@bezeqint.net
ד"ר רבקה נריה בן-שחר Rivka.nbs@gmail.com
מר מרדכי פרימן priman@macam.ac.il
גב' עינת קאפח einatkapa@gmail.com
מר מולי קימל molydaf@gmail.com
גב' טליה קניג kolli106@gmail.com

מתמטיקה והוראת מדעי המחשב
ד"ר אגוזה וסרמן - ראש החוג להוראת מדעי המחשב egoza@macam.ac.il
גב' לאה באט (מדעי המחשב) batt40@017.net.il
מר יצחק ברון (מדעי המחשב) bcy@zahav.net.il
ד"ר יעקב הכהן-קרנר(מדעי המחשב) kerner@jct.ac.il
גב' רחל קרופל krupel@zahav.net.il
מר דניאל רמתי (מדעי המחשב) daniel@macam.ac.il

מתמטיקה
 
ד"ר עזרא לוי - ראש החוג למתמטיקה ezralevy80@013.net  
מר אבינועם ברנס mazemath@gmail.com
פרופ' מאיר דנינו meir@danino.com
ד"ר לאה ולנטינה לבריק lealavr@netvision.net.il
מר חיים נובוגרוצקי chaimn@macam.ac.il
גב' פניה פוזניק fanyap@macam.ac.il
ד"ר אלכס קליין kleina@macs.biu.ac.il
ד"ר סטלה שגב segevs@macam.ac.il
גב' חיה שחור shachorzeeve@neto.net.il

חינוך ד"ר שרה גבעון - ראש לימודי החינוך saragivon@yahoo.com
מר אלחנן אדלר elchn1@gmail.com
מר אילן בוכהולץ elanyb@gmail.com
ד"ר יוסי בן-לולו ben_lulu@macam.ac.il
ד"ר יאיר ברקאי yairb@macam.ac.il
מר מיכאל גוזלנד gozlnd@012.net.il
ד"ר דב גולדפלם dovg@macam.ac.il
ד"ר נורית וידר norit@macam.ac.il
מר יוסי וירצבורג yosef58@zahav.net.il
מר רפי ישראל rafiisra1@walla.com
 ד"ר מלכה כ"ץ malkatz@macam.ac.il
מר אניעם לוין aniam@macam.ac.il
 ד"ר זהבה לזרוביץ lezer@macam.ac.il
הרב יעקב ליפשיץ Lifs47@gmail.com
מר יגאל לשם yigal_101@walla.co.il
מר נחמיה מאיר neh1@macam.ac.il
ד"ר ראובן מאמו mamo@bezeqint.net
הרב גבריאל מלמד gavriel@macam.ac.il
מר יוסי מלמד yossielhanan@walla.com
מר שלמה משה smo@macam.ac.il
ד"ר מאיר ניזרי nez@neto.net.il
ד"ר קובי סגל kobisegal@gmail.com
גב' אסתי צוקרמן estizuc@gmail.com
מר אשר קורסיה ashercorsia@gmail.com
הרב אבי קנאי avikanai@gmail.com
מר אבי שוחטמן avis500@gmail.com
הרב ד"ר אברהם שרייבר avis@macam.ac.il

מדריכים פדגוגיים ד"ר דוד קורן- מרכז הדרכה פדגוגית davidko@macam.ac.il
הרב יוסי אנקור yosia@macam.ac.il
ד"ר חגי בן ארצי  
מר יצחק ברון bcy@zahav.net.il
מר מיכאל גוזלנד gozland@012.net.il
הרב דורי הנימן dorih@macam.ac.il
ד"ר נורית וידר norit@macam.ac.il
מר יוסי וירצבורג yosef58@zahav.net.il
מר שי ולדמן waldmans@netvision.net.il
ד"ר רון וקס ronwacks@gmail.com
מר רפי ישראל rafiisra1@walla.com
הרב תמיר כהן tamir2co@gmail.com
ד"ר זהבה לזרוביץ lezer@macam.ac.il
הרב יעקב ליפשיץ Lifs47@gmail.com
מר נחמיה מאיר neh1@macam.ac.il
מר גבריאל מלמד gavriel@macam.ac.il
מר יוסי מלמד yossielhanan@walla.com
גב' נעמה מרינברג naama25@bezeqint.net
מר גלעד פילוסוף gilad1@macam.ac.il
גב' אסתי צוקרמן estizuc@gmail.com
הרב טוביה קיל tuviakiel@gmail.com
הרב מנחם קליין 'malmen@zahav.net.il
מר ישי רוזנברג yishay@macam.ac.il
גב' שרה רכניץ sarah47@zahav.net.il
הרב יאיר שחור rs@michlol.org
מר נועם שלזינגר noam300@gmail.com
הרב מיכאל שרשבסקי michaelsh@macam.ac.il

למודי יסוד
מר אפרים ברנפלד efraim10@macam.ac.il
גב' חנה הלוי halevi@macam.ac.il
ד"ר לובה ר' חרל"פ luba@macam.ac.il
גב' שושנה טסלר hstes@inter.net.il
גב' חנה כהן tzurriel@macam.ac.il
גב' רחל קרופל krupel10@macam.ac.il
גב' רחל קורזון rdkurzon@gmail.com
מר דניאל רמתי daniel@macam.ac.il

ישיבת המאירי הרב שמואל זעפרני - ראש הישיבה

4112600@gmail.com

גב' אפרת כלף - מזכירת הישיבה ymh10@macam.ac.il
הרב רפאל טוויל - ר"מ rafitawil@neto.net.il
הרב שלמה כהן דוראס - ר"מ shlomo248@gmail.com
הרב אביעד כלף - ר"מ efratk@neto.net.il
  הרב איסר קלונסקי - סגן ראש הישיבה


לתגובות הצעות הערות ועוד לחצו כאן