לימודי חינוך
קורסים בחינוך
הקורסהיקף ש"שתנאי קדם
קורס מס'
1. תורת החינוך וההוראה
2. פסיכולוגיה א' – למידה
3. פסיכולוגיה ב' – חשיבה
4. פסיכולוגיה של גיל הנעורים
5. שיטות מחקר
6. מדידה והערכה
7. תקשורת וחינוך
8. הוראה בכתה הטרוגנית
9. עקרונות בתכנון לימודים
10. סוציולוגיה של החינוך
11. אסטרטגיות בהוראה ולמידה
12. המורה בבית הספר
13. בית הספר והקהילה בחינוך הממ"ד
14. חינוך יהודי בתפוצות
15. הגות החינוך יהודי (ל"מ)
16. תיאוריות בחינוך ובהוראה (ל"מ)
17. מבוא לליקויי למידה
18. סמינריון מחקרי בחינוך
19. בחירה בחינוך
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1


2
2+1בשנה ג'

6+5הערה: תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון מחקרי בחינוך הוא ציון חיובי בקורסים: שיטות מחקר ומדידה והערכה.

הכשרות ומיומנויות
הקורסהיקף ש"ש
1. יישומי מחשב
2. טכנולוגיה בחינוך
3. חינוך בלתי פורמאלי
4. עיצוב סביבה לימודית
2
1
1
1


התנסויות בהוראה ודרכי הוראה
הקורסהיקף ש"ש
1. התנסות בהוראה א'
2. התנסות בהוראה ב'
3. התנסות בהוראה ג' (בהתמחות א')
4. סטאג' ד'
5. דרכי הוראת התמחות א'
6. דרכי הוראת התמחות ב'
7. יישומי מחשבים בהתמחות א'
8. יישומי מחשבים בהתמחות ב'
9. סדנא מתודית בהתמחות א'
10. סדנא מתודית בהתמחות ב'
6
6
6
6
2
2
1
1
2
2


יסוד
הקורסהיקף ש"ש
1. לשון עברית
2. כתיבה אקדמית
3. הבעה עברית (ל"מ)
4. אנגלית ל- B.Ed
5. הגות באמונת היהדות בעת החדשה
6. סיור משולב
7. חינוך גופני
8. עזרה ראשונה ובטיחות
9. למתמחים - קורסי בחירה ביהדות
10. למתחמים - קורסי בחירה כלליים
1
1
2
6-2
2
1
1
2
6
6


עבודות
הקורסהיקף ש"ש
עבודות סמינריוניות
עבודה פרוייקט בהתמחות
מסגרת הקורסים הסמינריונים
תוגש במהלך שנה ג'

חוברת כללי כתיבת עבודות ניתן לקבל במזכירות האקדמית