מדעי המחשב ומתמטיקה

החוג למתמטיקה ולהוראת מדעי המחשב

מבנה ההתמחות 

קורסי חובה - מתמטיקה

סה"כ 23 ש"ש:

 

ש"ש

(נ"ז)

שנת לימודים

א

ב

ג

ד

אנליזה א'

2

+

 

 

 

אנליזה ב'

2

+

 

 

 

משוואות דיפרנציאליות

2

 

+

 

 

פונקציות מרוכבות

1

 

+

 

 

אנליזה נומרית

1

+

 

 

 

אלגברה ליניארית א'

2

+

 

 

 

אלגברה ליניארית ב'

2

+

 

 

 

יסודות הגיאומטריה

1

+

 

 

 

גיאומטריה מורחבת

2

 

+

 

 

אלגברה וקטורית

2

 

 

+

 

סטטיסטיקה

1

+

 

 

 

הסתברות

1

+

 

 

 

לוגיקה

1

 

+

 

 

תורת המספרים

1

 

+

 

 

סמינריון במתמטיקה

2

 

 

+

 

קורסי חובה - מחשבים

סה"כ 19 ש"ש:

 

 

 

 

 

מבוא למדעי המחשב

2

+

 

 

 

מבנה נתונים

2

 

+

 

 

ארגון קבצים

1

 

+

 

 

בסיסי נתונים

1

 

+

 

 

מבנה המחשב ושפת סף

2

 

 

+

 

מערכות הפעלה

2

 

 

+

 

ניתוח אלגוריתמים

1

 

 

+

 

תקשורת מחשבים

2

 

 

+

 

שפות פורמליות ואוטומטים

2

 

 

 

+

תכנות מתקדם

2

 

 

 

+

סמינריון במדעי המחשב

2

 

 

+

 

קורסי בחירה

יש לבחור 5 ש"ש:

 

 

 

 

 

אנליזה מודרנית/תורת הגבולות

1

+

 

 

 

מתמטיקה דיסקרטית/מבנים אלגברים

1

 

+

 

 

תולדות המתמטיקה/היבטים פסיכולוגים בהוראת מתמטיקה

1

 

 

+

 

בינה מלאכותית/תכנות לוגי

1

 

 

+

 

גרפיקה ממוחשבת/חישוב מקבילי ומבוזר

1

 

 

 

+

דרכי הוראה והתנסות בהוראה

 

 

 

 

 

דרכי הוראת אלגברה

1

 

+

 

 

דרכי הוראת גאומטריה

1

 

+

 

 

דרכי הוראת מדעי המחשב

2

 

+

 

 

הוראת מתמטיקה  בשילוב מחשב

1

 

 

+

 

עבודה מעשית במתמטיקה

4

 

 

+

 

סדנא דידקטית במתמטיקה

1

 

 

+

 

עבודה מעשית בהוראת מדעי המחשב

4

 

 

+

 

סדנא דידקטית בהוראת מדעי המחשב

 

1

 

 

+

 

 החוג למתמטיקה [1]

  מבנה ההתמחות

  

קורסי חובה - מתמטיקה דיסצפלינה 26 ש"ש,  מתודיקה  4 ש"ש

ש"ש

(נ"ז)

שנת לימודים

א'

ב'

ג'

אנליזה א

2

+

 

 

אלגברה ליניארית א

2

+

 

 

יסודות הגיאומטריה

1

+

 

 

סטטיסטיקה והסתברות

2

+

 

 

אנליזה ב

2

+

 

 

אלגברה ליניארית ב

2

 

+

 

גיאומטריה מורחבת

2

 

+

 

תורת המספרים

1

 

 

+

משוואות דיפרנציאליות

2

 

+

 

שיטות נומריות

1

 

 

+

פונקציות מרוכבות

1

 

+

 

סמינריון במתמטיקה

2

 

 

+

מתמטיקה דיסקרטית

-------------------------------------------

מבנים אלגבריים

 

1

 

+

 

לוגיקה

1

 

+

 

אלגברה וקטורית

2

 

 

+

אנליזה מודרנית

-------------------------------------------

תורת הגבולות

 

1

 

 

+

תולדות המתמטיקה

-------------------------------------------

היבטים פסיכולוגים בהוראת מתמטיקה

 

1

 

+

 

סדנא מתודית בהוראת המתמטיקה

1

 

 

+

הוראת מתמטיקה בשילוב מחשב

1

 

+

 

דרכי הוראת מתמטיקה

2

 

 

+


[1] חוג מתמטיקה בשילוב עם אחד ממקצועות המכללה (תנ"ך, תושב"ע)