תנ"ך
הקורסהיקףהערות
1. נביאים ראשונים
2. תורה: בראשית/שמות
3. תורה: ויקרא
4. תורה: במדבר/דברים
5. פרשנות
6. מבוא לתנ"ך
7. נביאים אחרונים
8. ספרות החכמה
9. מגילות
10. דרכי העיון במקרא בדורנו
11. סמינריון בתנ"ך
12. טעמי המקרא
13. נושאים בתנ"ך (בחירה)
14. מקורות בתנ"ך (ל"מ)
15. קטע שלא נלמד בתנ"ך
16. בחינות בקיאות בתנ"ך (א-ה)
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
3
1
2
2

בשנה א'
בשנה ג' או ד'


קורסים בהוראת תנ"ךהיקףהערות
17. דרכי הוראת תנ"ך
18. סדנא מתודית בתנ"ך
19. יישומי מחשבים בהוראת תנ"ך
2
2
1
בשנה ב'
בשנה ג' או ד'
בשנה ג'