מדעי הטבע
מדעי הטבע
הקורסהיקףתנאי קדם
קורס מס'
כימיה1. כימיה כללית - שעור ומעבדה 2+4 מ'
2. כימיה אורגאנית - שעור ומעבדה21
3. ביוכימיה21-2
פיזיקה4. מכניקה 2
5. חשמל ומגנטיות - שעור ומעבדה1+2 מ'
6. אופטיקה וגלים1
7. פיזיקה מודרנית1
בוטניקה8. מבוא לבוטניקה 2
9. פזיולוגיה של הצמח - שעור ומעבדה1+2 מ'8
10. מבוא לאקולוגיה1
11. אקולוגיה של הצמח110,8
ביולוגיה12. מבוא לזיאולוגיה 2
13. חולייתנים212
14. פיזיולוגיה של מערכות - שעור ומעבדה1+2 מ'12-13
15. פאוניסטיקה112-13
16. אקולוגיה ואיכות הסביבה110
17. מבוא לביולוגיה של התא - שעור ומעבדה1+1
18. ביולוגיה מולקולרית 217
19. מבוא לגנטיקה2
20. הנדסה גנטית119
21. פילוסופיה של המדע1
22. מיקרוביולוגיה - שיעור ומעבדה217
23. סמינר מחלקתי במדע3שנה ג – ד
קרוסי יסוד ובחירה24. מתמטיקה למדעים 2
25. סטטיסטיקה לתלמידי מדעים1
26. בחירה במדעים2
27. מבוא לגיאולוגיה1
28. מבוא לאקלים1
קרוסים בדרכי הוראה29. דרכי הוראת ביולוגיה 2
30. מדע וטכנולוגיה1
31. יישומי מחשב בהוראת מדעים1

בחלק מן הקורסים תתקיימנה מעבדות בנוסף לשיעורים הרגילים וההשתתפות בהן חובה