תקשורת
הקורסהיקף
1. עיתונות כתובה - שיעור וסדנא
2. מבוא לתקשורת המונים
3. שפה ויזואלית - עקרונות
4. צפייה ערכית
5. רדיו - שיעור סדנא ותרגיל
6. מבוא לסרטים א' +ב'
7. תקשורת, פוליטיקה ודמוקרטיה
8. רטוריקה
9. ילדים ונוער ואמצעי תקשורת
10. אתיקה, חוק ותקשורת
11. טלויזיה - תרגיל וסדנא
12. תקשורת המונים ושכנוע
13. פרסום, פרסומות,יחסי ציבור ודוברות
14. תסריטאות
15. תורה ותקשורת
16. מפת תקשורת ישראלית
17. גרפיקה ממוחשבת
18. הפקת טלויזיה בביה"ס (שו"ס)
19. סמינריון בתקשורת: א.חדשות ב.תקשורת-מגמות עתידיות
20. היסטוריה של התקשורת בעולם
21. תקשורת השוואתית
22. צילום בסטילס
23. הפקת רדיו בבית ספר- שעור ותרגיל
24. הפקת עיתון בבית ספר
25. סוגיות בחינוך ובתקשורת
26. לשון התקשורת
27. קורסי בחירה 2 קורסים מתוך:
   א. יוצרים חשובים (1)
   ב. יהדות ותקשורת (1)
   ג. צריכה ביקורתית של מוצרי פרסומת (1)
   ד. תקשורת בינלאומית (1)
   ה. נשים תקשורת ומגדר (1)
1
2
1
1.5
1 + 1
4
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
0.5
1+1
1
1
1
2

קורסים בהוראת תקשורת
לבנים ובנותהיקף
28. דרכי הוראת תקשורת בחטיבת ביניים
29. הוראת תקשורת בעי"ס – סדנא מתודית
30. שילוב המחשב והאינטרנט בלימוד ובהוראה
31. סדנת סטא'ז
2
2
1
2