כתובות, טלפונים ודוא"ל
המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

רח' הלל 17, ירושלים, ת.ד. 2308 מיקוד – 91022
טל': 02-5679567
פקס: 02-6259432 / 02-6241136


קמפוס המכללה בגבעה הצרפתית
רח' בר-כוכבא 103 ירושלים
טל': 02-5320900
פקס: 02-5327208

שיחת חינם 1-800-20-10-20


דואר אלקטרוני:  avis@macam.ac.il