לימודי יסוד באנגלית
כל סטודנט הלומד לתואר B.Ed חייב להוכיח ידיעת אנגלית ברמת פטור באחת מן הדרכים הבאות:
 • להשתתף בקורס אנגלית ל- B.Ed במכללה ולסיימו בציון 75.
 • קבלת ציון 80 במבחן פטור. (ניתן לגשת למבחן פטור פעם אחת בכל שנת לימודים ולשני מועדים לכל היותר).
 • הנרשם למבחן פטור ישלם סך של 150 ש"ח במדור תשלומים.


תשלום זה יוחזר לסטודנט שציונו במבחן הפטור 60 ומעלה.

פטורים מקורס אנגלית
 1. מי שציונו 134 באנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 2. מי שציונו במבחן אמי"ר הוא 234 ומעלה.
 3. מי שציונו 111 באנגלית במבחן הסף.
 4. מי שיינתן לו זיכוי על יסוד לימודיו במוסד אקדמי אחר.
יתקבלו לקורס אנגלית ל- B.Ed
 • סטודנטים שהשיגו ציון 65 ומעלה במבחן המיון.
 • סטודנטים שנבחנו מבחן פטור וקיבלו בו ציון 50 ומעלה.
 • סטודנטים שציונם במבחן המיון יהיה נמוך מ- 65 מהרמה יחוייבו לשפר את שליטתם באנגלית על ידי השתתפות בקורסי הכנה או בדרך אחרת.
 • הקורסים הקדם אקדמים באנגלית אינם נחשבים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר, אך מזכים בגמולי השתלמות ע"פ הזכאות האישית.הערות:
 1. במבחנים ניתן להשתמש במילון אנגלי-עברי או במילונית.
 2. לא ניתן להשתמש בקוויקשנרי.
 3. לא ניתן להשתתף במבחן פטור ובמבחן מיון באותו מועד.