מבחני בקיאות ומבחנים בקטע שלא נלמד
א. מבחן בקטע שלא נלמד
  • סטודנט המתמחה בתושב"ע ותנ"ך חייב להיבחן במבחני בקיאות בתנ"ך ובגמרא ובקטע שלא נלמד בתנ"ך ובגמרא.
  • סטודנט המתמחה בתושב"ע בלבד, חייב להבחן במבחני בקיאות בגמרא ובקטע שלא נלמד בגמרא.
  • ציון עובר במבחן בקטע שלא נלמד הוא 75 ובמבחן בקיאות בגמרא 70.

הערה:
  • מי שבידו סמיכה לרבנות מאושרת ע"י הרבנות הראשית, ומי שבידו תעודת השכלה תורנית גבוהה פטור ממבחן בקטע שלא נלמד בגמרא.

ב. מבחן בקיאות בגמרא
סטודנט שמתמחה בתושב"ע חייב בבחינת בקיאות בדפי גמרא כמפורט להלן:
  • מסלול חט"ע - 300 דף גמרא, מהם 250 דפים בישיבה ו- 50 דפים ע"י בוחן שמאושר ע"י המכללה.
  • במסלול חט"ב - 150 דף גמרא, מהם 125 דפים בישיבה ו- 25 דפים ע"י בוחן המאושר ע"י המכללה.

חוזר מפורט בנושא ניתן לקבל במזכירות האקדמית.

ג. מבחני בקיאות בתנ"ך
חומר הבחינה מתחלק ל - 4 יחידות כדלקמן:

יחידהספר
יחידה א' יהושע: א-י"א, כ, כ"ב-כ"ד
שופטים: כל הספר
יחידה ב' מלכים א': כל הספר
מלכים ב': כל הספר
 
יחידה ג' שמואל א': א', י"ב, ט"ו
שמואל ב':פרק ו'
ישיעהו:
א', י"א, מ', מ"א, מ"ט, נ"א, נ"ח, ס'
ירמיהו:
א',ב', ז', ט', י"ז, ל"א, ל"ב, ל"ד
 
יחידה ד' יחזקאל: כ"ט, ל"ו, ל"ז,ל"ט,מ"ד, מ"ה, מ"ו
הושע: ב', י"ד
עמוס: ב', ג', ט'
עובדיה : א
יונה: א', ב', ג', ד'
מיכה : ו'
זכריה: ג,ד,ח,י"ד
תהילים: ב', ו', ט',ט"ו, י"ח, כ"ב, כ"ה, ל"ג, מ"ח, מ"ט, פ',ק"ב

* לדף הנחיה לחצו כאן

הנחיות כלליות:
  1. ציון עובר במבחן בקיאות בודד הוא 65, אך ממוצע הציונים של היחידות צריך להיות לפחות 70.
  2. המבחנים בכתב וללא חומר עזר וללא תנ"ך.
  3. ניתן להבחן יחידה אחת בכל מועד.
  4. חובה להירשם בספח הקיים במזכירות האקדמית. מועד אחרון להרשמה: עשרה ימים לפני המבחן.

 


מועדי המבחנים בנים תשע"א

תאריך שעה
בנים
1. יום שלישי ט"ז בכסלו  תשע"א
 23 נובמבר 2010
12:45
2. יום שלישי כ"ג בשבט תשע"א
18 בינואר 2011
12:45
3. יום שלישי כ"ה אדר א' תשע"א
1 במרץ 2011
12:45
4. יום שלישי י'ג באייר תשע"א
17 במאי 2011
12:45

מועדי המבחנים בנות  תשע"א

תאריך שעה
בנות
1. יום שני ט"ו בכסלו  תשע"א
 22 נובמבר 2010
13:30
2. יום שני י"ב בשבט תשע"א
17 בינואר 2011
13:30
3. יום שני כ"ד אדר א' תשע"א
28 פברואר 2011
13:30
4. יום שני י"ב באייר תשע"א
16 במאי 2011
13:30