מסגרות ההוראה והלמידה של הקורסים
הקורסים במכללה מוצעים בכמה מסגרות למידה:

 1. שיעור (ש'). קורס הניתן בדרך של הרצאה פרונטלית. הדרישות מהסטודנטים מסתכמות בשליטה בספרות החובה ובידע המוקנה בשיעורים.
 2. שיעור ותרגיל (שו"ת). דרך הוראה המשלבת הרצאות עם לפחות שתי פעילויות של הסטודנט, בנוסף למשימות של קריאת חובה ודיון בכיתה.
 3. שיעור ומעבדה (שו"מ). דרך הוראה המשלבת התנסות במעבדה המושתתת על השיעור באותו המקצוע, הכנת תרגילים, עבודה אישית או השתתפות בהדגמה במעבדה. המעבדה נלמדת כחלק אינטגרלי ממהלך השיעור או ביחידת זמן מוגדרת ונפרדת מהשיעור.
 4. סמינריון (ס'). העמקה ברמה מדעית בתחום מוגדר, בדרך של דיון ושל חקירה על ידי הסטודנט.
 5. למידה מונחית (ל"מ). קורס הניתן לסטודנט הלומד באורח עצמאי, בהדרכת מנחה. דינו של הל"מ כדין סוגיה נבחרת. מידע נוסף בנושא זה מפורט בהמשך הידיעון.


הסמינריון בלימודי שנים ג' ו-ד'
 1. ייחודו של הסמינריון:
  ייחודו של הסמינריון הוא בהעמקתו בתחום מוגדר, ברמה מדעית, בדרך של דיון ושל חקירה בידי הסטודנט. הדרישה המרכזית הינה השתתפות פעילה של הסטודנט בכל השיעורים על סמך עיון במקורות ובלמידה עצמית. לפיכך, מידת השתתפותו של הסטודנט בדיונים ותרומתו לרמתם הגבוהה, מהווים קנה מידה חשוב בהערכת הישגיו של הסטודנט בסמינריון. לניסיון ולדעה האישית יש מקום בדיונים האלה, בתנאי שהם מעוגנים היטב בידע, שנרכש בקריאה בספרות המקצועית.

  ההוראה בסמינריון תאופיין על ידי שלוש תכונות עיקריות אלה:
  • העמקה בתחום מוגדר של דיון וחקירה.
  • השתתפות פעילה של התלמידים על סמך עיון מודרך ומבוקר במקורות.
  • מיקוד תפקידו של המנחה בהדרכה של הסטודנט ובהכוונתו, ופחות במתן הרצאות.

 2. העבודה הסמינריונית:
  עבודה סמינריונית - הינה עבודה בכתב, המעידה על לימוד עצמי בדרך של חקירה, של קריאה במקורות, של עבודת שדה, ושל עריכה בעיבוד מקורי כנהוג בעבודה מדעית.

  מצפים שבעבודה הסמינריונית, יביא הסטודנט לידי ביטוי את מיטב כישוריו ואת יכולתו לכתוב חיבור מדעי.

  מכאן משתמע, כי העיקרון הבסיסי בעבודה סמינריונית מושתת על הלמידה העצמית ועל ההתמודדות האישית של הסטודנט בתחום מוגדר ברמה מדעית, ובהבעת הדברים בסגנון אישי-ייחודי לכל סטודנט.

  עבודה בצוות עם כל יתרונותיה להשגת מטרות אחרות, נוגדת את הרעיון המרכזי של כתיבת עבודה סמינריונית כנדרש במוסד אקדמי.

  במקרה חריג בלבד, כאשר מהות העבודה והיקפה מחייבים זאת, רשאי המנחה לאשר עבודה אחת בצוות של שניים, בקבוצת הסמינריון שבהנחייתו, עותק אחד של האישור ייתן המנחה לסטודנט ואת העותק השני יתייק בתיקו האישי של הסטודנט.

  בשום מקרה לא תאושר עבודה בצוות של שלושה או יותר.

  במקרים של חריגה מנוהל זה, העבודה לא תתקבל במדור הציונים.