מיקום כיתות הלימוד
המבנההשימוש המרכזיטלפון
בנין מרכזי
רח' הלל 17
  1. לימודי ההכשרה האקדמית לבנים סדירים ולתלמידי המכונים התורניים
  2. לימודי המשך ל- B.Ed בנים
  3. המעבדות והספרייה המרכזית
  4. המרכז לחינוך יהודי בתפוצות
5679567
הקמפוס בגבעה הצרפתית
ברח' בר כוכבא 103
  1. לימודי בנות סדירות, לימודי החוג לתקשורת,
  2. אולפן הרדיו "קול לי"
  3. לימודי המשך לבנות
  4. המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית
5320900
ישיבת "המאירי"
שד' המאירי
11 קרית משה
לימודי הישיבה והפנימייה לתלמידי ישיבת המאירי 6527950