פריסת מקצועות הלימוד לימות השבוע
ראשון לימודי התמחות לנשים בחוגים הבאים: תקשורת ומדעי המחשב.

לימודי התמחות לגברים בחוגים הבאים: תקשורת, גיאוגרפיה, מדעי הטבע, מתמטיקה והוראת מדעי המחשב
שני לימודי התמחות לנשים בחוג לתנ"ך
שלישי לימודי חינוך לגברים

לימודי חינוך לנשים

עבודה מעשית ולימודי חינוך לאקדמאים
רביעי לימודי התמחות לנשים בחוגים הבאים: גיאוגרפיה, מתמטיקה, מדעי הטבע ותושב"ע
חמישי עבודה מעשית בהוראה לנשים

עבודה מעשית בהוראה לגברים

לימודי התמחות לגברים בחוגים הבאים: תנ"ך, תושב"ע, מדעי הטבע,והוראת מדעי המחשב וכן לימודי חינוך
שישי עבודה מעשית בהוראת תנ"ך ותושב"ע למכונים תורניים