טיולים וסיורים
א. הסיור הלימודי המשולב
כל סטודנט חייב להשתתף בחמשה סיורים לימודיים במהלך שנות לימודיו לתעודה. בנוסף להשתתפות בפועל בסיורים, חייב הסטודנט להשתתף בסדנא שתעסוק בארגון הסיור והטיול הלימודי בביה"ס, ולהגיש דו"ח סיורים.

ב. טיולים וסיורים מקצועיים
הלומדים בחוגים תקשורת, גיאוגרפיה, ומדעי הטבע חייבים להשתתף בסיורים מקצועיים. סיורים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מלימודי החוג וההשתתפות בהם הינה חובה ותנאי להסמכה. להלן פירוט חובות הסיורים:

חוגמס' ימי הסיורפרטים
תקשורת5 ימים
  1. מערכות עיתונים ותחנת הלוין בעמק האלה
  2. לקול ישראל
  3. לטלויזיה הישראלית
  4. לבי"ס לתקשורת
  5. עפ"י צרכי החוג
גאוגרפיה13 ימים בודדים
2 סיורים מחלקתיים
  1. הסיורים ליום אחד יתקיימו במסגרת הקורסים הנלמדים בחוג ויהוו חלק מחובות הקורס
  2. הסיורים המחלקתיים הם סיורים בני יומיים או שלשה ימים ומשותפים לכלל התלמידים בחוג
מדעי הטבע6 ימים בודדים
3 סיורים ארוכים
מסלולים לימים הבודדים: חוף הים, הגלבוע, הכרמל, צפון הנגב, הרי יהודה, חוף מכמורת הבונים
.מסלולי הסיורים הארוכים: הנגב הדרומי ואילת, כנרת וגולן הגליל העליון והחולה, עין גדי והסביבה