זמני הלימודים
א. ללומדים בתוכנית "תורה ותעודה" (קודש וחול):
סטודנט בתוכנית זו משתתף בכל הקורסים שהוא חייב בהם לצורך הכשרתו להוראה, ארבעה ימים בשבוע בשעות אחה"צ בהתאם לחוגי הלימוד, ויום אחד לפנה"צ בבי"ס לאימונים.

ב. ללומדים בתוכנית המכון התורני בירושלים:
סטודנט בתוכנית זו לומד קורסים בלימודי הקודש, לימודי יסוד, קורסים בחינוך ועבודה מעשית בהוראה.
הקורסים העיוניים בתנ"ך ובחינוך מתקיימים שני ימים בשבוע בשעות אחה"צ. העבודה המעשית מתבצעת בימי שישי. זאת בנוסף ללימודים ישיבתיים ולקורסים מרוכזים בסתיו, באביב ובקיץ.
המסיים את לימודיו בתוכנית זו זכאי לתעודת הוראה ולתואר B.Ed.

ג. לומדות במסלול הכשרת מחנכות להוראת תקשורת:
סטודנטיות במסלול זה לומדות 3 ימים מלאים לימודים עיוניים, התנסות בהוראה (לפחות יום אחד נוסף בשבוע) קורסים מרוכזים וקורסי קיץ בהתאם לצורך.

ד. ללומדים בתוכניות אקדמאים להוראה:
סטודנטים אלה לומדים קורסי הכשרה לתעודת הוראה על פי תוכנית אישית.

ה. ללומדים בתוכנית לימודי המשך:
סטודנטים אלה לומדים קורסי השלמה למורה בכיר ו/או לתואר B.Ed על פי תוכנית אישית.