זכור דבר לעבדך

תוכן עניינים

מדור א' :החינוך היהודי והגותו

יוסף אחיטוב החינוך לצייתנות בהלכה והמתח בין חווית היראה וחווית האהבה הדתית
יעקב אמיד גישה חדשה להוראת תלמוד למתחילים בתחילת המאה העשרים – ניתוח קוריקולרי של סדרת ספריו של יעקב גודלמן איש פינסק
אלכסנדר ברזל[ז"ל] – כלים או מהויות? חינוך ליהדות נוכחת בזמן הזה ומושרשת במסורת
אליעזר בשן ר' משה כלפון הכהן, אב"ד ג'רבה – קווים לדמותו
זהבית גרוס העקרונות המכוננים של משנתו החינוכית של דב רפל
יעקב הדני מתפללת
מרדכי זלקין "שיהיה כולו עברי" – רשת החינוך "יבנה" בליטא בין "חינוך חרדי" ל"חינוך עברי"
יעקב רוזנברג המונחים "פָּנים" ו"אינסופי" במשנתו של עמנואל לוינס והשלכותיהם על החינוך בעידן הבתר-מודרני
מיכאל רוזנק "בכל דרכיך דעהו" – חינוך דתי ציוני בחברה חילונית
אלחנן ריינרישן מפני חדש – על תמורות בתוכני לימוד בישיבות פולין במאה הט"ז וישיבתו של רמ"א בקרקוב
יהודה שורץ על מאמרו של דב רפל "הוראת המשנה על צד ההרחבה" – פדגוגיה או אידאולוגיה
עודד שרמר עשר גישות מתחרות להוראת "מחשבת ישראל" בבית הספר

מדור ב': תנ"ך, מדרש ופרשנות

משה ארנד האמנם לא בא רש"י אלא לפשוטו של מקרא?
אברהם גרוסמן לחקר "תמונת עולמו היהודית" של רש"י
יצחק לב-רן לזיהוי ה"איש" שנאבק ביעקב במעבר יבוק ותפקידו הספרותי 
שולמית לדרמן "התנינים הגדולים" והדרקונים בכתבי יד עבריים מצוירים בימי הביניים
אמנון שפירא "הקול הנגדי" במקרא – קולו של היחיד במקרא, כמתמודד עם נורמות מוסריות-חברתיות בלתי ראויות

מדור ג' : עיונים בתפילה ובמנהג

אורי ארליך "כי אל דעות ה'" – על דעת ובקשה לדעת בתפילה
יעקב בלידשטיין מהמזבח לבימה – לגלגולן של הקפות
שמואל גליק פרשת "ואברהם זקן" – מחלוקת שהסעירה את רבני איטליה במאה הי"ח
משה חלמיש חַי – חֵי העולמים
חננאל מאק תפילתו של רד"ל בבית כלאו
רפאל בנימין פוזן התפילה בראי תרגום אונקלוס
שלום צבר סדר ברכת המזון – וינה ת"פ – כתב היד המצויר המוקדם ביותר של הסופר-האומן אהרון וולף שרייבר הרלינגן מגיביטש
ש"ק רייףשינויי נוסחאות של תפילות הקבע לפי קטעי הגניזה – היש בהם פן תאולוגי?
יוסף תבורי הגדת הפסח הארץ ישראלית בתקופה הביזנטית

מדור ד': הגשמה חלוצית בארץ ישראל

יוחנן בן יעקב "הערפל חותר תחת היסודות" – לבירור רעיונות היסוד הגלומים במשנת "תורה ועבודה"
יובל דרור "יבנה ובנותיה" – דב רפל וראשית המוסדות החינוכיים-התורניים של הקיבוץ הדתי, תש"ד-תש"ך
נחמיה רפל – רשימת פרסומי דב רפל