ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
מילון ההקבלות ל"המקרא ותרגומיו" לחמשת חומשי התורה / חיים חמיאל

אברכה את ה' אשר עזרני לסיים כרך זה, המשלים את העיון והדיון בתרגומים הארמיים בחמשת חומשי תורה. ספר זה (כרך ג, ספר ג) הוא מיוחד בצורתו ובתוכנו, ושמו "מילון ההקבלות" מעיד עליו. הספר עומד ברשות עצמו וקיים בזכות עצמו.
פירושי התרגומים מוצגים זה מול זה, וכולם מול תרגום אונקלוס, כדי לעמוד על השווה והשוה שביניהם. הקורא בתורה ייעזר ב"מילון ההקבלות" להבין פשטים ומדרשים של התרגומים הארמיים למילים ולפסוקים, והמעיין ב"מילון" יוכל לעקוב אחר גלגולן של מילים בלשון הארמית לניביה השונים.
יבואו על הברכה חתני ר' שלום קרמר (עו"ד), שבדק את כתב היד בדקדקנות רבה, ובתי נירה קרמר, שעיטרה ספר זה בעטיפה מיוחדת; ר' יצחק הקלמן שהלך איתי כל הדרך ושקד על העריכה; ר' יוחנן לוטפי המביא לבית הדפוס; ור' יוסף בן עזרא הכהן שעימד את הספר.
ואני תפילה שהקב"ה שעזרני לסיים שלושה כרכים של הסידרה המקרא ותרגומיו, יזכני לברך על המוגמר ולהשלים את הסידרה כולה.

בצפייה לישועת ה'
ח"י חמיאל