ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
פתחי שערים / דב רפל

בארבעה תחומים עיקריים עוסק פרופ' דב רפל בעיוניו ובמחקריו על התפילה – במקום, בזמן, בטקסט ובהוראה.
  • המקום הוא בית הכנסת על פעילויותיו המגוונות.
  • הזמן הוא לוח השנה היהודי על אירועיו הרבים.
  • הטקסט הוא סידור התפילה על שלל מרכיביו ותולדותיהם.
  • ההוראה היא הדרך בה מוקנית ידיעת סידור התפילה, ואהבתו.
המחבר מעדיף בבירור את הגישה המחשבתית-ערכית אל הנושאים שהוא עוסק בהם על פני גישות אלטרנטיביות. על כן נמצא מונחים רבים-כגון אהבה, קדושה, מידת הדין, מלכות ה', גאולה – עומדים במרכז דיוני התפילה, כשסביב להם נרקמות שאלות של נוסח, מבנה, תפקיד ותולדות.

פרופ' דב רפל, חבר קבוצת יבנה, לימד שנים ארוכות בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן ובישיבת הקיבוץ הדתי ועומד בראש המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ. בין ספריו על מחשבת החינוך היהודי: "הויכוח על הפלפול", "שבעה החכמות", "פירוש א-ב למתתיהו היצהרי", "הרמב"ם כמחנך" ועוד מחקרים רבים וביניהם על "הנבואה", "תרגום אונקלוס" ו"משנתו הפילוסופית של הרמב"ם".