ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
פרקי חינוך והוראתו / פרופ' משה ארנד

פרופ' משה ארנד משמש מורה ומחנך ללימודי יהדות בכל מסגרות החינוך מאז היותו נער ועד היום: בבית הספר היסודי והתיכון, בבתי מדרש למורים ובאוניברסיטאות בארץ ובגולה.
לבד ממעשה החינוך פועל פרופ' ארנד רבות בחקר החינוך וההוראה ובחקר פרשנות המקרא.

בספר זה כונסו כ"ד מאמרים בנושאי חינוך והוראה של מקצועות היהדות שכתב פרופ' ארנד במשך שנות דור (מקרא,הלכה, תפילה ועוד).

פרופ' ארנד ספג את השקפת עולמה של תורה עם דרך ארץ והוא מעורה בתרבות ההווה המערבית. הספר הוא מורה דרך לאדם הדתי, לא רק למורה, למצוא את דרכו אל שתיהן ובתוך שתיהן.


בעטיפה: תפילה על מלמדי תינוקות, מתוך קונטרס תפילות הנקרא 'עיון תפלה', נדפס בדעסוי שבגרמניה בשנת תנ"ט (1699).