ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
אמרי מרדכי / הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

הספר אמרי מרדכי (חלק א')
מכיל בתוכו מאמרי תורה ובירורי הלכה שהתפרסמו מאז כינונה של ישיבת המאירי בשנת תשנ"ה בהמאיר לארץ, ביטאון ישיבת המאירי, ע"י נשיא הישיבה מו"ר ועט"ר מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א.
המאמרים עוסקים במגוון נושאים מחלק "אורח חיים" של השולחן ערוך.