ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
פרשנות המקרא והוראתו / משה ארנד

פרופ' משה ארנד משמש מורה ומחנך ללימודי יהדות בכל מסגרות החינוך מאז היותו נער ועד היום: בבית הספר היסודי והתיכון, בבתי מדרש למורים ובאוניברסיטאות בארץ ובגולה. לבד ממעשה החינוך פועל פרופ' ארנד רבות בחקר החינוך וההוראה ובחקר פרשנות המקרא.

בספר זה כונסו מאמרים העוסקים בפרשנות המקרא,דרכי הוראתו ונושאים נוספים שכתב פרופ' ארנד במשך שנות דור.

בעטיפה הקדמית: הקדמת רש"י לפירושו על מגילת שיר השירים. כתב יד תימני, המאה השבע עשרה לערך, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, 47. 98. Yah.Ms.Heb


צלם העטיפה האחורית: דורון פירסט, רמת בית שמש א'