ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
ומיכאל היה / לזכרו של מיכאל סיטבון

פתח דבר

עשרה בטבת תשס"ב, בוקר, בדרך לישיבה.
7:30 – עדכון חדשות... התקלות ליד מושב ירדנה.
טלפון למיכאל- "אני לא יכול לדבר עכשיו, אנחנו באמצע קרב, אני אחזור אליך..."
8:45 – טלפון לחבר נוסף, אחרי ה"שלום" וה"מה נשמע"... "אומרים משהו בקשר, אולי זה לא נכון... אני לא יודע... לא בטוח... מיכאל נהרג"
פתאום הדרך לישיבה הייתה ארוכה מתמיד. מה להגיד? למי להגיד?

שנתיים אחרי, מיכאל לא קיים את הבטחתו לחזור אלי, אך אני מאמין שזה עוד יקרה...

מאז אותו היום, אנו מנסים להנציח את זיכרו של מיכאל, וכך עלה הרעיון לכתיבת ספר זה בבחינת "הושיבו ישיבה על קברו" (בבא קמא טז ב).
בספר זה כרוכים יחדיו שני מדורים: המדור הראשון – כולל אסופת מאמרים תורניים העוסקים במגוון הנושאים הקשורים לשלושה ימים בחודש טבת כפי שציינו אותם חז"ל במגילת תענית:
" בשמונה בטבת נכתבה התורה בימי תלמי המלך בלשון יוונית, החושך בא לעולם שלושה ימים, בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא, בעשרה בו סמך מלך בבל את ידו על ירושלים להחריבה".
(מגילת תענית)
המאמרים חולקו לפרקים שונים כדי להקל על המעיין בספר, באופן הבא:

כל יום משלושת הימים הוצג כפרק נפרד ולאחריהם פרק נוסף העוסק בעשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, בשואה ובקידוש השם. את המדור חתמנו בפרק נוסף ובו אסופת מאמרים שנכתבו לזכרו של מיכאל סיטבון הי"ד.

המדור השני יוחד להנצחת דמותו של חברנו.
במדור זה ניסינו להעלות על נס את אישיותו, פועלו ותקופת חייו, וזאת על אף הידיעה הברורה כי לא ניתן להקיף ולגדור את כל גווני חייו של מיכאל על גבי מספר עמודים קצוב.
הוקרתנו העמוקה לכל המסייעים בהוצאת ספר זה. ראש וראשונה לרב טוביה ליפשיץ אשר ליווה אותנו בהדרכתו המסורה לכל אורך הדרך בהפקת ספר זה. ללא עזרתו האדיבה ספק רב אם היה הספר רואה אור. לכל הכותבים בספר אשר כיבדו אותנו בכתיבת מאמריהם ולאלו שהביעו הסכמתם להדפסת מאמריהם. לעזרתם הברוכה ולתרומתם הנדיבה של המכללה הדתית למורים ע"ש "רא"מ ליפשיץ" וישיבת הכותל. לאחרונים חביבים: הרעיה מיכל ומשפחת סיטבון היקרה אשר נטעו בנו כוחות.
זיכרון רב וניחומין זוטא נמצא נמצא בספר זה, כשנתבונן במפעלות חייו של מיכאל ויתעורר בנו הרצון ללכת בדרכיו ויהיה זה בבחינת "צדיקים אפילו במיתתן קרויים חיים".


בציפייה ליום בו "יקיצו וירננו שוכני עפר"
אסף בנימין ואסף גסטפרויינד
עורכים