ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
זכר דבר לעבדך / אסופת מאמרים לזכר דב רפל

אסופת המאמרים המוגשת בזה משקפת את עולמו האקדמי, ההגותי והחברתי של איש האשכולות רב הגוונים, איש ההלכה והמעשה, איש החינול וההוראה, פרופסור דב רפל ע"ה.
לחיבור האסופה חברו תלמידים ועמיתים מתחומי האקדמיה ואנשי "תורה ועבודה", שביקשו לבטא ברב-גוניתו של הספר מעט מעולמו הרוחני של דב.

הספר נחלק לארבעה מדורים – מדור א': מדור החינוך היהודי והגותו; מדור ב': תנ"ך, מדרש ופרשנות;מדור ג': עיונים בתפילה ובמנהג;מדור ד':הגשמה חלוצית בארץ ישראל.

מדור מדור ומאמריו. הלוגיקה,האתיקה והאסתטיקה חברו יחדיו:
מאמרים למדניים העוסקים בחִקרן של תורה וחברה, מאמרים חינוכיים-הגותיים הבאים להרחיב דעת ומאמרים הנותנים ביטוי ליצירה האומנותית בחקר המקרא והמנהג.