ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
כלים ללימוד התוספות / הרב חיים פרלמוטר

תוספות
כלים ללימוד התוספות מסדר וממציא בפני הקורא את האמצעים הבסיסיים להתמודדות עם כל קטע תוספות נלמד. הספר עורך היכרות בין הקורא לבין תבניות החשיבה האופייניות, ופורס בפניו את צורות ההתבטאות המיוחדות לתוספות.
הנספחים שבספר, מרחיבים את היריעה, ומציגים את השתלשלות יצירת התוספות ואת קורות חייהם של גדולי בעלי התוספות. כמו כן נוספו מילון שימושי ללשון התוספות, ודוגמאות להמחשה וליישום של החומר.
מומלץ לתלמיד כמבוא ועזר ללימוד התוספות, ולמורה ככלי הוראה המסכם בשיטתיות את הכלים ללימוד התוספות, שידיעתם חיונית כל כך להכשרתם של תלמידי חכמים.