ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
שיטתו הפרשנית של רש"י/ ניסים אליקים

פתח דבר

כתרים רבים קשרו גדולי הדורות לראשו של רש", רבן של ישראל וראש הפרשנים. שמו יצא לתהילה בזכות פירושיו לתלמוד ובעיקר למקרא, פירושים שהם קב ונקי כעדות המזרחי, גדול פרשניו: "אין שום דבר מדבריו שאינו צריך חקירה רבה ועיון נפלא". חקירת פירושיו מצביעה על שיטתיות ועקביות גם אם זו לא נכתבה והוצהרה בהקדמה לפירושו.

בעקבות ספרי הקודם על שיטתו הפרשנית למקרא של ר' יוסף קרא, תלמיד וחבר לרש"י, רחש ליבי להעמיק מעט גם בפירושו הרב עצמו. בספרי זה, אני מנסה לעמוד על כמה כוונים בשיטתו הפרשנית של רש"י על פי פירושיו לתורה.

המאמרים בספר, הנם פרי הוראה והשתלמויות למורים, למנהלי בתי"ס ולתלמידים ופרחי הוראה.

מודה אני לחונן הדעת שזיכני לראות חלק מפרי עמלי כנוס וערוך בספרים ואני תפילה ליושב מרומים שיזכני עוד ללמוד וללמד.

יבואו על הברכה בני משפחתי, חברי ותלמידי שעודדוני לכתוב ולפרסם.

שלמי תודה וברכה נתונים למכון התורני לעידוד יזמות ויצירות מקוריות שליד מכללת ליפשיץ בירושלים שקיבל על עצמו את מימון ההוצאות הכרוכות בהדפסת הספר.

על הטוב יזכר יו"ר המכון ומנהלו, ד"ר יעקב הדני ומר שמואל בקיש שנרתמו באהבה כדי לברך על המוגמר, ישלם ד' פעלם.

בברכת התורה ולומדיה
ניסים אליקים