ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
מקורות לתולדות החינוך בישראל / שמחה אסף

ספר זה הוא מהדורה חדשה של הספרים "מקורות לתולדות החינוך בישראל" שנתחברו על ידי הרב פרופ' שמחה אסף בשנים תרפ"ה – תש"ב. כרך זה, כולל בתוכו את כרך א' שבמהדורת אסף והשלמות מכרך ד'.
כמו כן הושלמו מקורות ונוספו עדכונים ביבליוגרפיים אשר מקלים על המורה, החוקר והלומד, לעיין במקורות אלו ולהנות מלשון חכמים ומהניסיון החינוכי שהצטבר בתפוצות ישראל במשך הדורות.

מהדורה זו נערכה ע"י פרופ' שמואל גליק, מנהל מכון שוקן למחקר היהדות שעל יד בית המדרש לרבנים באמריקה.

בשער הספר ציור של מלאך הזורק מעות או מגדנות לילדים הטובים, ומלמד המאיים ברצועה על ילד רשלן. על גבי התמונה מלמעלה סדר אותיות אלף-בית מנוקדות ולמטה ומשני הצדדים "ויהי נועם.. יושב בסתר" וכו', וקיצור קריאת שמע, ברכת המזון וכמה מ"ברכות הנהנין". הציור לקוח מתוך לוח של אלף-בית שנדפס בוונציה בשנת תט"ז, הלוח נמצא בספריית בית המדרש לרבנים שבניו יורק.