ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
הרמב"ם כמחנך / דב רפל

מורשתו הספרותית של הרמב"ם, גדול חכמי ישראל בכל הדורות, היא עמוקה ורחבה מני ים. היא חובקת בתוכה ספרי הלכה וספרי מחשבה, ספרי רפואה ופירוש למשנה. חלק מחיבורים אלה הם בעלי אופי חנוכי – השקפתי ברור. לאלה שייכים "שמונה פרקים", "אגרת תימן", "אגרת השמד" ועוד חיבורים אשר נכתבו למען דעת את העם.
פרופ' דב רפל החוקר כבר שנים ארוכות את מחשבת החינוך היהודי, חושף בספר זה, לראשונה, את תוכנו החינוכי של חיבורו ההלכתי הגדול של הרמב"ם "משנה תורה". עיקר כוח השפעתו של החומר החינוכי הרב המצוי ב"משנה תורה" הוא דווקא בשל היותו חבוי ונסתר בתוך ים החומר ההלכתי. חשיפת המסרים החינוכיים נעשית ע"י השוואת ניסוחיו של הרמב"ם לניסוחי מקורותיו. באמצעות נימוקים, הסברים וציון מקורות הסמכות של הדינים השונים עשה הרמב"ם "אוזניים לתורה".

פרופ' דב רפל, חבר קבוצת יבנה לימד שנים ארוכות בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. בין ספריו על מחשבת החינוך היהודי "הויכוח על הפלפול", "שבע החכמות", "פירוש א-ב למתיתיהו היצהרי", ועוד מחקרים רבים על "הנבואה", "תרגום אונקלוס" ו"משנתו הפילוסופית של הרמב"ם".

בשער הספר איור מתוך משנה תורה לרמב"ם שער ספר האהבה, איטליה המאה ה-14.