מבנה תוכנית הלימודים לתואר B.Ed לבוגרי המכונים התורניים להוראה
  1. הלימודים הם לתואר B.ed בתנ"ך ובתושב"ע.
  2. בוגר מכון שבידו תעודת מורה בכיר בהתמחות אחת בלבד יתקבל ללימודי המשך ל- B.ed בתחום התמחותו בלבד.
  3. היקף הקורסים הנדרש לתואר הוא 32 ש"ש.

התחוםהמקצועהיקף
התמחות 21 ש"שקורסים בתנ"ך6
קורסים בתושב"ע8
סמינריון בהתמחות3
מקורות בתושב"ע*2
מקורות בתנ"ך*2
חינוך 9 ש"שבחירה בחינוך2
הגות החינוך היהודי*2
שיטות מחקר וסטטיסטיקה1
מדידה חינוכית1
סמינריון מחקרי בחינוך3
יסוד 2 ש"שאנגלית2

* קורסים אלה הם בלימודי עצמי ובחינה.

הערות:
  1. הטבלה הנ"ל מהווה מודל כללי ולכל סטודנט תיקבע תוכנית אישית בהתאם לנתוניו האישיים.
  2. תנאי קבלה לסמינריון בחינוך הוא לימוד מוקדם של הקורסים שיטות מחקר ומדידה והערכה.