המרכז המחוזי ללימודי המשך במכללת ליפשיץ
הנהלה כללית של המרכז:

ד"ר יאיר ברקאי  - מנהל המכללה
הרב ד"ר יהודה ביטי - סגן מנהל וראש מינהל לימודים