מידע כללי
  1. המכללה מקדמת בברכה גם משתלמים שאינם מהחינוך הדתי הבאים בשעריה, אך עליהם לכבד את המקום בלבושם ובהנהגתם כמקובל במוסדות החמ"ד.

  2. בימי שני ורביעי המוסד מאוכלס בעיקר במשתלמות, אנו מעדיפים להפנות את המשתלמים לקורסים מקבילים המתקיימים במכללה בימים אחרים. משתלמים בודדים שאין להם מסגרת חלופית, מורשים להצטרף ללימודים בימים אלה, אך מן הראוי שישבו בשורה הראשונה.

  3. כל הקורסים שבתוכניות לימודי המשך ל - B.Ed מוכרים גם לצורך קבלת גמול השתלמות במסלול אישי.