נוהלי רישום
א. חייבים בדמי הרשמה:
 1. סטודנטים חדשים הנרשמים למכללה לשנה"ל התשע"ב
 2. סטודנטים שסיימו במכללה לימודי בכיר ומבקשים להירשם ללימודים לתואר B.Ed.
 3. סטודנטים המבקשים ללמוד התמחות נוספת במסלול לימודיהם.
 4. דמי ההרשמה לשנה"ל התשע"ב 250ש"ח.

דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשת המועמד והם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

ב. הליך הרשמה:
המבקש להירשם ימלא שאלון הרשמה ויצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים כדלקמן: תמונת פספורט, תעודת הוראה (עם גליון ציונים), תעודת בגרות, תעודת זהות. אישורים על לימודים אקדמיים לצורך אקרדיטציה, ודמי הרשמהבסך 250 ש"ח.

עם קבלת בקשת ההרשמה תוכן למועמד תוכנית חיובים אישית שתישלח אליו בדואר

בקשת הרשמה שלא יצורפו אליה דמי הרשמה לא תטופל.

ג. ייעוץ:
מועמד המבקש לקבל ייעוץ מתבקש לתאם זאת עם המזכירות האקדמית.

ד. מערכת שעות:
עם קבלת תוכנית החיובים:
 1. יירשם הסטודנט לקורסים שאותם הוא מבקש ללמוד. הרישום ייעשה ע"ג טופס הרשמה לקורסים לשנת תשע"ב שניתן לקבלו במזכירות האקדמית.
  חשוב לדעת! מספר המקומות בכל אחד מן הקורסים מוגבל וכל המקדים להירשם מבטיח את מקומו בקורס.
 2. לחלק מהקורסים יש תנאי קבלה מוקדמים כדלקמן:
  א. תנאי הקבלה לסמינריון מחקרי בחינוך הוא ציון עובר בקורס שיטות מחקר ומדידה והערכה.
  ב. תנאי הקבלה לקורסים לאנגלית ל-B.ed הוא השתתפות במבחן מיון (תנאי פטור באנגלית ראה להלן), ועמידה בו בהצלחה.
  ג. תנאי הקבלה לקורסים המתקדמים בכל התמחות, הוא השתתפות או קבלת פטור בקורסי הקדם כמפורט בהמשך הידיעון.

ה. עריכת שינויים במערכת השעות האישית:
 1. סטודנט המבקש לערוך שינויים במערכתו האישית, יגיש זאת בכתב באמצעות המזכירות האקדמית, 15 יום לפני פתיחת הקורס.
 2. בקשות לשינוי מערכת שיוגשו במהלך השבועיים הראשונים לאחר פתיחת שנת הלימודים/הסמסטר יובאו לדיון בוועדת חריגים, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברה בין הקורסים.
 3. סטודנט שנרשם לקורס ולא ביטל את הרשמתו בכתב יחוייב בתשלום שכר לימוד מלא עבור הקורס.