הסבת אקדמאים להוראה
התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל. המעוניינים ללמוד לתעודת הוראה באחד מחוגי ההתמחויות המאושרים למכללה.
תוכנית הלימודים כוללת קורסים ומטלות בהיקף של 30 ש"ש לפחות, ומתפרסת על פני 2 - 4 סימסטרים בקביעת תוכנית החיובים, יובאו בחשבון לימודים אקדמיים שיש להם ערך להכשרה להוראה.
מועמד בעל תואר אקדמי שלא בתחום ההסמכה להוראה יחוייב ללמוד לפחות 24 ש"ש לימודים דיסציפלינריים בתחום שבו יוסמך להוראה.

 1. לימודי חינוך
  דידקטיקה, פסיכולוגיה, טכנולוגיה בחינוך, סוגיות בחינוך ודרכי הוראת המקצוע.

 2. התנסות בהוראה
  ההתנסות בהוראה ללומדים חסרי נסיון בהוראה כוללת ½ יום בשבוע אימונים בבית-ספר והשתתפות בסנא פדגוגית.
  מורים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהתנסות בהוראה, יחוייבו בהשתתפות בסדנה פדגוגית ותיקבע להם תוכנית אישית בהתנסות בהוראה.

 3. לימודי יסוד
  לשון עברית
  עזרה ראשונה ובטיחות
  מחשבים
  לימודי יהדות

 4. לימודי התמחות
  לימודי התמחות במקצוע דו חוגי אחד כוללים קורסים בהיקף של 28-24 ש"ש. זיכויים מלימודי התמחות ינתנו בהתאם ללימודיו הקודמים של המועמד, בהתאמה לתכניות הלימודים במכללה.

  סטודנטים שעומדים לפני סיום לימודיהם לתואר B.A ושיתקבלו לתוכנית תוגבל תכנית לימודיהם בשנה הראשונה.

  המשך לימודיהם בשנה השנייה מותנה בהמצאת הזכאות לתואר בצרוף ציונים.