תכנית לבוגרי מכון תורני להוראה
  1. הלימודים הם לתואר B.ed בתנ"ך ובתושב"ע.
  2. בוגר מכון שבידו תעודת מורה בכיר בהתמחות אחת בלבד יתקבל ללימודי המשך ל- B.ed בתחום התמחותו בלבד.
  3. היקף הקורסים הנדרש לתואר הוא 32 ש"ש.

התחוםהמקצועהיקף
התמחות 21 ש"ש קורסים בתנ"ך 6
קורסים בתושב"ע 8
סמנריון בהתמחות 3
מקורות בתושב"ע* 2
מקורות בתנ"ך* 2
חינוך 9 ש"ש בחירה בחינוך 2
הגות החינוך היהודי* 2
שיטות מחקר וסטטיסטיקה 1
מדידה חינוכית 1
סמנריון מחקרי בחינוך 3
יסוד 2 ש"ש אנגלית 2

* קורסים אלה הם בלימודי עצמי ובחינה.

הערות:
  1. הטבלה הנ"ל מהווה מודל כללי ולכל סטודנט תיקבע תוכנית אישית בהתאם לנתוניו האישיים.
  2. תנאי קבלה לסמינריון בחינוך הוא לימוד מוקדם של הקורסים שיטות מחקר ומדידה והערכה.