קורסי קיץ
 1. פירוט הקורסים שיתקיימו ומועדיהם המדוייקים יפורסמו במהלך חודש ע"י המזכירות האקדמית.


  כל קורסי הקיץ מסתיימים במבחנים ולא בעבודות.

 2. א. ניתן להרשם בקיץ לקורסים בהיקף של עד 3 ש"ש בלבד (פרט לנרשמים לקורס עזרה ראשונה).
  ב. אין העברות מקורס לקורס לאחר פתיחת הלימודים.

 3. מספר המקומות בכל אחד מן הקורסים מוגבל ותינתן עדיפות לסטודנטים שקורסים אלה הם תנאי לסיום לימודיהם  ובתנאי שיירשמו במועד.

 4. השיבוץ לקורסים באנגלית ייעשה רק לאחר מבחן מיון.

 5. זיכוי בקורסים ינתן רק לסטודנט שעמד בתנאי הקורס (נוכחות, 
  הגשת מטלות ומבחנים).

 6. נרשמים חדשים :
  יכולים להרשם לקורסים על בסיס מקום פנוי תמורת תשלום נוסף בהתאם למספר שעות הלימוד (שכ"ל 1 ש"ש כ - 400 ש"ח). סכום זה אינו כולל הוצאות לסיורים. 

 7. פתיחת כל אחד מהקורסים שיפורסמו מותנית במספר נרשמים מינימלי.
שימו לב!
סטודנט שלא הגיע לקורס שנרשם אליו, וגם לא הודיע מבעוד מועד על ביטול הרשמתו לקורס, יחוייב בתשלום מלא של שכ"ל לקורס שאליו נרשם.

* המבטל הרשמתו בכתב שבוע לפני פתיחת הקורס לא יחוייב בתשלום  עבור הקורס/ים שאליו/הם נרשם.